Het parochieblad van de parochie Sint-Anna-ten-Drieën

Welk nieuws brengt het parochieblad?

Vooral goed nieuws...

Het parochieblad tracht elke week opnieuw zoveel mogelijk nieuws te brengen uit alles wat leeft in de parochie.
Natuurlijk trachten we de beleidsorganen (o.a. parochieteam) te volgen en de vele verenigingen die onze parochie rijk is.
Maar er is ook een rubriek 'Over het muurtje' waar we om ons heen kijken, over de grenzen heen.
Kortom, er is veel mogelijk.

U hebt nieuws te melden?

Het parochieblad verschijnt elke week op woensdag.
Er zijn 48 edities in een jaar (in juli zijn er twee edities).

Alle teksten moeten een week op voorhand binnen zijn.
Ze verschijnen dan in de editie van de woensdag nadien.

Foto's zijn ook meer dan welkom. Maar bekijk wel of ze duidelijk zijn en groot genoeg (minstens 1 Meg).

Nieuws wordt bij voorkeur doorgestuur naar website@sint-anna-ten-drieen.be

  ParochiebladParochiebladParochiebladParochiebladParochieblad