Foto's van de Sint-Anna-ten-DrieŽn kerk

Sint-Anna-ten-Drieën processiebeeld.
Congregatie Onze-Lieve-Vrouw, 7 mei 1899, Vlaamsch Hoofd
Voor de geschiedenis van dit beeld moeten wij meer dan honderd jaar teruggaan in de tijd.
In 1858, 25 jaar voor het ontstaan van de Sint-Annaparochie, bestond er al een Genootschap van de Heilige en Onbevlekte Maagd. Dat het een bloeiende vereniging was, blijkt uit een bewaard groepsportret uit 1899, waarop een dertigtal vrouwen staan afgebeeld. Officieel heette ze de Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw.

Al spoedig na de oprichting van de parochie in 1893 neemt Onze-Lieve-Vrouw een belangrijke plaats in bij de processies op De oude mantel in de oude kerkSint-Anneke. De mantel van haar processiebeeld is al te zien op een foto met processiebenodigdheden samengebracht in de voorlopige kerk.

De mantel is voorzien van lelieaSint-Anna-ten-Drieën met haar kroonjuwelenchtige bloemen, rozen en festoenen in zwaar goudbrokaat, ieder voorzien van een banderol. Daarop worden, zwart op wit, niet minder dan negen vrome deugden aan Maria toebedacht. Van rechts naar links lezen we: “godvruchtigheid”, “ootmoedigheid”, “verduldigheid”, “droefheid”, “armoede”, “liefde”, “geloof”, “zuiverheid” en “gehoorzaamheid”. Op haar witte kleed staat een Mariamonogram met kroon en bloem versiering geborduurd en op Jezus’ kleed een Christusmonogram met stralenkrans.

De geborduurde applicaties op de mantel zijn nog steeds dezelfde als destijds en ook de bontrant is nog origineel. De blauwe mantel zelf werd al meer dan eens opgeknapt of zelfs opnieuw gemaakt. In zijn huidige vorm heeft hij geen kaproen meer zoals de koorkap op de oude foto.
Droefheid en verduldigheidGodvruchtigheidDe dagdagelijkse hoofdtooi van Moeder en Kind bestaat uit een stel blikken kroontjes. Voor feestelijke dagen heeft het beeld echter ook een stel verguld zilveren kroontjes voorzien van échte edelstenen. Behalve die 'kroonjuwelen' werd deze Maria ooit begiftigd met een halsketting en een stel oorbellen met echte diamanten. Omdat de diamanten volgens een niet alledaagse manier geslepen en gezet zijn, werden deze juwelen in de jaren 80 tentoongesteld in het Antwerpse Diamantmuseum. Daar worden ze sindsdien nog steeds (in bruikleen) bewaard.