Foto's van de Sint-Lucaskerk

De Sint-Lucaskerk, samen met de (vroegere) Sint-Lucaszaal vormden 1 geheel en was steeds een plaats van elkaar ontmoeten, samen komen, genieten van een hapje en een drankje...
Foto's zeggen meer dan woorden...

Inkom van de Sint-Lucaskerk
 
Omgeving van de Sint-Lucaskerk
Inkom van de Sint-Lucaskerk, met een kleine parking
Inkom van de vroegere Sint-Lucaszaal

Verzorgde vieringen in de de Sint-Lucaskerk
 
Inkom van de vroegere Sint-Lucaszaal
Inkom van de Sint-Lucaskerk, met een kleine parking
Inkom van de vroegere Sint-Lucaszaal
Inkom van de vroegere Sint-Lucaszaal
Inkom van de vroegere Sint-Lucaszaal
Omgeving van de Sint-Lucaskerk
Inkom van de vroegere Sint-Lucaszaal
Inkom van de vroegere Sint-Lucaszaal
Inkom van de vroegere Sint-Lucaszaal

Kerstmis in de Sint-Lucaskerk
 
Adventskrans ingewerk in het kersttafereel
De kerstbeelden komen uit de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Scheldekerk.
Onze-Lieve-Vrouw ten midden van de 4 adventskaarsen
De kerststal met de grote beelden van de Sint-Lucaskerk
Detail uit de kerststal in de Sint-Lucaskerk.
 
De Goede Week en Pasen in de Sint-Lucaskerk
 


Het Sint-Annakoor luistert de Paasviering op
De Kruisweg in de Sint-Lucaskerk
Goede Vrijdag, bij de inkom van de Sint-Lucaskerk
Herman gaat de Paasviering voor in de Sint-Lucaskerk
Paaseieren rapen in de Sint-Lucaszaal na de Paasmis van 10 uur.
Detail uit het Paasdecor in de Sint-Lucaskerk

Pasen, feest van het licht
Detail uit de kerststal in de Sint-Lucaskerk.
Detail uit de kerststal in de Sint-Lucaskerk.

De vormelingen zijn regelmatig te gast in de Sint-Lucaskerk
 

Alle vormelingen in een grote kring rondom het altaar
Een catechesenamiddag in de Sint-Lucaszaal
Myriam zorgt voor de juiste toon
De vormelingen verzorgen mee de eucharistieviering
Kerstkaarten worden door de vormelingen in orde gebracht

Nieuwjaarsrecepties, parochieraden, feesten... in de Sint-Lucaszaal
 

Bij een feestje hoort een hapje en een drankje
De nieuwjaarsreceptie na de misviering van tien uur in de Sint-Lucaszaal
Een gezellig samenzijn in de Sint-Lucaszaal
Drie koningen (met veel zang en drank) zorgen voor de plezante noot
De plaatselijke contact persoon spreekt een nieuwjaarswens uit

Elkaar ontmoeten... in de Sint-Lucaszaal
Een parochieraad in de Sint-Lucaszaal