IGLO project rondom de Sint-Lucaskerk

De stad Antwerpen en het OCMW Antwerpen organiseren het “InterGenrerationeel project LinkerOever” (afgekort IGLO-project) waarbij de ruimtelijke ordening van de omgeving grondig werd herdacht en een aantal gebouwen in de omgeving van de kerk worden bijgebouwd en herbestemd.

IGLO project

De Sint-Lucaskerk en zaal krijgen hierin hun plaats waarbij de kerk een kerkruimte blijft en in de zaal het sociaal restaurant “Bakboord” werd ondergebracht.
Dit project is een samenwerking tussen de kerkfabriek, de vzw CAS en het OCMW Antwerpen

Het gaat om:
  • enerzijds een sociaal tewerkstellingsproject waarbij laaggeschoolden een grondige horeca-opleiding krijgen om daarna hun weg te vinden in het reguliere arbeidscircuiten

  • anderzijds een echt restaurant waar iedereen welkom is voor een maaltijd aan een zeer budgetvriendelijke prijs.
  Sint-Lucaskerk -  Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever
Sint-Lucaskerk -  Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever