Wat gebeurde wanneer?

Chronologie van feiten en gebeurtenissen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, de mensen en de samenleving beïnvloed hebben in het Vlaams Hoofd of Sint-Anneke, later Antwerpen-West en vervolgens Antwerpen-Linkeroever.

“Vlaams Hoofd”, gemeenzaam bekend als “Sint-Anneke”, is de plaatsnaam van een gehucht van de gemeente Zwijndrecht dat, na de aanhechting bij Antwerpen in 1923, officieel de naam Antwerpen-West krijgt.  Vanaf de jaren 1960 spreekt men van Antwerpen-Linkeroever.
Met het in voege treden van de Belgische postcode op 01-10-1990, is de adressering
2050 Antwerpen.
De benaming “Sint-Anneke” blijft evenwel in de volksmond voortleven.

1893

 • Het Vlaams Hoofd wordt afgesplitst van de parochie H.Kruis van Zwijndrecht en wordt de zelfstandige parochie H.Anna en H. Joachim, grondgebied gemeente Zwijndrecht (KB 22-07-1893)

1894

 • Noodkerk en pastorij aan de Rijselsebaan.  Begin bouwwerken 1893; inwijding 15-03-1894

1895

 • Klooster van de zusters van de H.Kindsheid Jezus, met kostschool vr. jongens en lager onderwijs vr. meisjes in de Rijselsebaan

1899

 • Bouwen meisjesschool: uitbreiding aan klooster waar al drie klassen lager onderwijs zijn

1903

 • Begin van de bouwwerken voor de neo-gotische parochiekerk HH. Anna en Joachim

1905

 • Inwijding van de nieuwe parochiekerk HH. Anna en Joachim op 18-09-1905.  Pastoor is Emiel Janssens.

1906

 • Oprichting Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM) erkend door publicatie van het KB

1908

 • Tramlijn “H”, stoomtram Hamme-Vlaams Hoofd (=Zwijndrecht): lijnstuk Bazel-Vlaams Hoofd, met terminus aan het fort, wordt op 15 mei geopend.  De lijn wordt met ca. 300m verlengd in 1919.  Concessie toegekend in 1901, lijn voltooid in 1908, geëlektrificeerd in 1931 tot Temse en in 1937 tot Hamme.  De tramlijn is in dienst tot 1959.

1913

 • Invoering van de militaire dienstplicht

1914

 • Eerste Wereldoorlog: op 28 juli verklaart Oostenrijk-Hongarije de oorlog aan Servië en op 4 augustus krijgt België de Duitse invasie over zich heen.  Een deel van de bevolking op het Vlaams Hoofd slaat op de vlucht.
 • Zeescouts: oprichting van 1ste FOS-eenheid “Lange Wapper” met basis op verschillende locaties op L.O., maar sinds 1933 gehuisvest in de Beatrijslaan 41 (FOS staat voor: federatie voor open scoutisme)

1918

 • Einde van de Eerste Wereldoorlog. Wapenstilstand op 11 november

1919

 • Invoering van het algemeen enkelvoudig mannelijk stemrecht (vanaf de leeftijd van 21 jaar)

1921

 • Wet op de achturenwerkdag.

1922

 • Oprichting van de “Openbare Boekerij Sint-Anna, Vlaams Hoofd”

1923

 • Bij wet van 19-03-1923 worden de gemeenten Burcht en Zwijndrecht overgeheveld van de provincie Oost-Vlaanderen naar de provincie Antwerpen en van beide gemeenten wordt een gedeelte van hun grondgebied (ca. 951 ha) bij de stad Antwerpen gevoegd.  Tot die gebiedsafstand behoort de uitgestrekte Zwijndrechtse Borgerweertpolder waar op het uiteinde, tegen de Schelde aan, het gehucht Vlaams Hoofd of Sint-Anneke ligt.  Dit nieuwe stadsdeel krijgt de plaatsnaam Antwerpen-West, benaming die later (in de jaren 1960) zal veranderen in Antwerpen-Linkeroever.

1927

 • Oprichting van een afdeling kajotsters (dooft uit in 1937)

1928

 • Het Vlaams Hoofd heeft te kampen met overstroming in de winter 1928-1929 (november 1928)

1929

 • Oprichting van de Imalso (Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever) op 09-03-1929

1930

 • Oprichting van een afdeling kajotters (dooft uit in 1937)
 • Ontstaan van Antwerpen-Bad (later Sint-Annaplage, Sint-Annastrand of in de volksmond “de plage”) als ontspanningsoord

1933

 • Inwijding op 10-09-1933 (begin van de werken in 1931) van de “Grote Tunnel”, ook Imalsotunnel  (voor voertuigen) en de “Kleine Tunnel”, ook voetgangerstunnel  (voor voetgangers en fietsers).  Naamsverandering in 1971
 • Op Sint-Annaplage hebben enkele pachters een eerste inrichting
 • De 13e groep Sint-Joris zeescouts huren een oefenterrein noordelijk van de Sint-Annatunnel.

1934

 • Sint-Annaplage, het lunapark, moet onder toezicht van een verantwoordelijke gesteld worden.   Emile Draps wordt aangesteld als concessionaris.

1935

 • Bouwen van een openluchtzwembad op Sint-Annastrand [jaartal onzeker]

1936

 • Bij collegiale beslissing van 29-04-1936 wordt de benaming Sint-Annastrand ingevoerd met het oog op de nummering van de woningen
 • Op St.-Annastrand wordt, als eigenaardigheid, een houten windmolen opgesteld, afkomstig van Kwaadmechelen

1937

 • Eerste woonhuis in de Beatrijslaan

1938

 • De eerste lanen op de opgespoten terreinen worden ten doop gehouden: Beatrijs, Blancefloer, Esmoreit, Gloriant en Halewijn, alle ontleend aan de Middelnederlandse literatuur.

1939

 • Blancefloerlaan/Waterhoenlaan: Imalso bouwt de “blauwe blokken”

1940

 • Tweede Wereldoorlog. Duitse invasie in België op 10 mei.  Sint-Anneke wordt beschoten en bewoners overnachten buitenshuis in een tuinhuisje of “abri” (ook ondergetekende).  Op 18 mei, bij de terugtocht van de verbonden legers, wordt een gedeelte van de linkeroeversectie van de Imalso voertuigentunnel (later: Waaslandtunnel) opgeblazen door het Franse leger.

1944

 • WO II – Geallieerde (Amerikanen, Britten, Canadezen) landing in Normandië, Frankrijk, onder de codenaam “Overlord” (Opperheer).  D(ecision)-day, 06-06-1944, betekent het begin van het einde van de Tweede Wereldoorlog.
 • WO II – Bevrijding van Antwerpen op 04-09-1944.  De terugtrekkende Duitsers blazen een gedeelte van de linkeroeversectie van de voertuigentunnel (Waaslandtunnel) op (hersteld in 1946).  De Imalso voetgangerstunnel (later: Sint-Annatunnel), kant LO, wordt zwaarder getroffen: toegangsgebouw, roltrappen, liften en technische installaties worden grondig vernield door het Duitse leger (hersteld in 1949).
 •  Sint-Anneke deelt ook in de klappen van de “vliegende bommen” = V1- en V2-bommen (1944 en 1945), met doden, gewonden en materiële schade als gevolg. [Op 13-10-1944 valt de eerste V-bom in Antwerpen (Schildersstraat)]
 • Paters-dominicanen krijgen de pastorale zorg over de St.-Annaparochie, d.w.z. heel de Linkeroever 
 • Hun eerste misviering houden ze hier op kerstdag in de noodkerk (1893) in de Rijselsebaan omdat de parochiekerk (1903) buiten gebruik is wegens oorlogsschade.
 • De dominicaan Frans Janssens († 22-07-1995) wordt op 14 -12-1944 benoemd tot de eerste pater-pastoor van de Sint-Annaparochie (blijft dit tot 1951).
 • Studiecentrum voor Zielzorg en Predicatie vzw – kortweg Studiecentrum, Halewijnlaan 92

1945

 • De Tweede Wereldoorlog is in Europa voorbij op 08 mei 1945.
 • Op Antwerpen-Linkeroever zijn twee geallieerde kampen of zones ingericht: a) een Britse, gelegen tussen de Halewijn- A.Vermeylen- Esmoreit- Thonet- en Blancefloerlaan; b) een Amerikaanse “Top Hat” geheten, gelegen waar nu het Sint-Annabos is en deels aan beide zijden van de Dwarslaan.  Het was een repatriërings- of doorgangskamp voor soldaten naar hun thuisbasis
 • Oprichting van de afdeling KAV Sint-Anna (Kristelijke Arbeiders Vrouwengilden; 1996: Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging )

1946

 • “Top Hat” heeft zijn taak volbracht en wordt ontruimd in de maand mei.
 • Waaslandtunnel: de linkeroeversectie is hersteld na de vernieling in 1944.
 • Scouts (verkenners) en gidsen (evenwel van korte duur)

1947

 • Oprichting van “Speel- en sportplein Sint-Anna”.  Locatie: de gronden tussen Halewijnlaan, Blancefloerlaaan, en L. Frarynlaan

1948

 • Oprichting groep Chiromeisjes.  Hun lokaal is een prefab gebouw in de Blancefloerlaan.
 • Houten barak die dienst doet als voorlopige kapel voor de bewoners van “de plage”, Gloriantlaan
 • Vakschool, afdeling metaal van de T.S. Londenstraat, in een een prefab gebouw, Blancefloerlaan.

1949

 • Pontificale misviering in de van oorlogsschade herstelde Sint-Annakerk, inwijding van het dominicanenklooster (Louis Frarynlaan) en het Studiecentrum (Halewijnlaan), door Mgr. Calewaert, bisschop van Gent op 31-07-1949.
 • Sint-Annatunnel: hersteld na de vernieling in 1944.

1950

 • Bouwen feestzaal “Tijl”, Halewijnlaan
 • Oprichting “Drukkerij en uitgeverij Halewijn”, Halewijnlaan 92
 • Oprichting medisch centrum “Sint-Godelieve” (medisch schoolzicht, kinderheil,...), Louis Frarynlaan

1951

 • Sint-Annatunnel: tolrecht afgeschaft vanaf 1 januari
 • Oprichting Chirojongens, groepsnaam aanvankelijk “Sint-Lodewijk”, later herdoopt in “Sint-Anneke” (actief tot 1975)
 • Pater Berghmans († 02-08-1978) wordt op 03-06-1951 aangesteld als pastoor van de Sint-Annaparochie (blijft dit tot 1956)
 • Oprichting afdeling ACV LO op 25 oktober (Algemeen Christelijk Vakverbond)
 • Oprichting van de biljartclub Sint-Anna
 • Oprichting van de voetbalclub “De Nieuwe Stad”

1952

 • Houtenkapel Sint-Annastrand: wijding van een Mariabeeld dat wordt opgehangen naast de inkomdeur.  Het beeld krijgt de naam Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schelde en dat wordt ook de toekomstige parochiebenaming!
 • ALLO = Afdeling Londenstraat LO (Technicum) in de Louis Frarynlaan in gebruik genomen op 1 sept.
 • Oprichting van de afdeling KWB Sint-Anna (Katholieke Werklieden Bond, later Kristelijke Werknemersbeweging)
 • Plaatselijke afdeling van de Antwerpse Volksspaarkas (september) in de schoot van KWB St.-Anna
 • Kaartclub Sint-Anna

1953

 • Overstromingsramp 01 februari: het lager gelegen gedeelte van het oude gehucht Sint-Anneke, in de volksmond “de put”, staat onder water.  Dit betekent het begin van het einde van de lager gelegen woonkern.  Zandopspuitingswerken volgen kort daarop.
 • Begin van de opspuitingswerken van “de put”, zuidelijk van de Blancefloerlaan.
 • Kerk O.L.V.-ter-Schelde: begin van de bouwwerken op 16 augustus
 • Katholiek onderwijs: Sint-Thomas-Instituut (Willem Gijsselsstraat), onderwijsinstelling voor jongens, start op 1 september.

1954

 • Kerk O.L.V.-ter-Schelde: eerste eucharistieviering op 15 augustus en ingewijd op 05-12-1954 door Mgr. Calewaert (bisdom Gent)
 • Katholiek onderwijs: Imelda-Instituut, Emile Verhaerenlaan, onderwijsinstelling voor meisjes, start op 1 september.  Bestuur: zusters Ursulinen van O.L.V.-Waver.  Op dezelfde datum nemen ze ook de aan de kerk van O.L.V.-ter-Schelde aangebouwde klaslokalen voor kleuters, in gebruik.
 • Stedelijk onderwijs: in de Emile Verhaerenlaan 24 wordt een geprefabriceerd scholencomplex opgericht dat in 1956 en tussen 1970 en 1976 wordt uitgebreid.
 • Oprichting van een afdeling Koninklijke Antwerpse Turnkring (KAT) op 05-05-1954
 • “Parochiale Werken Sint-Anna en Sint-Joachim Antwerpen-West” vzw wordt opgericht.

1955

 • De zandopspuitingswerken zijn voltooid.  “De put” is gedempt.  De laatst overgebleven huizen van het Vlaams Hoofd zijn afgebroken (1954), de parochiale school en de pastorie worden gesloopt en de namen van de verdwenen straten worden bij collegiale beslissing van 08-11-1957 afgeschaft: Rijselsebaan, Geldofstraat, Geniestraat en Oudeheirbaan (ook Oude Gentweg geheten)
 • De Sint-Annakerk blijft overeind, maar is dan lager gelegen t.o.v. het nieuwe straatniveau.  Om ze binnen te gaan is het nu trappen af i.p.v. trappen op!
 • Katholiek onderwijs: Imelda-Instituut, Emile Verhaerenlaan: inwijding op zondag 6 maart 1955 door Mgr. Calewaert
 • Het medisch centrum Sint-Godelieve betrekt nieuw gebouw in de Louis Frarynlaan
 • Oprichting scoutsgroep 57ste O.L.V.-ter-Schelde (jongens) op 01-09-55, eerste bijeenkomst op 13-03-1955.
 • Parochiehuis, Hanegraefstraat: inwijding 2 oktober.  Later SAC geheten (Sint-Annekecentrum)
 • Oprichting voetbalclub “De Zandstuivers”.  Naamsverandering in 1957: F.C. Sint-Anneke.

1956

 • Oprichting ACW LO (12-01-1956) (Algemeen Christelijk Werkersverbond; 1985: Algemeen Christelijk Werknemersverbond)
 • Oprichting KAV O.L.V.-ter-Schelde (1956) (Kristelijke Arbeiders Vrouwengilden; 1996: Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging)
 • Oprichting KWB O.L.V.-ter-Schelde (01-02-56) (Katholieke Werkliedenbond; 1978: Kristelijke Werknemersbeweging)
 • Oprichting (nationaal) van de Kristelijke Bonden van Gepensioneerden (KBG). Naamsverandering in 2006
 • Oprichting KBG Sint-Anna (01-03-56) (Kristelijke Bond van Gepensioneerden; 1989: Kristelijke Beweging van Gepensioneerden)
 • Oprichting van een afdeling A.V.-O.L.V.-ter-Schelde (25-09-56) [A.V.=Antwerpse Volksspaarkas] – 1e zitdag zondag 14-10-56
 • Afscheidsviering van pater-pastoor Berghmans († 02-08-1978) en aanstelling van pater Quaghebeur († 15-09-2003) tot pastoor van de Sint-Annaparochie op 05-08-1956 (blijft dit tot 1959)

1957

 • Oprichting van een plaatselijke kern “Davidsfonds Antwerpen-West” (werking stopgezet in 1973)

1958

 • Waaslandtunnel: voor alle verkeer tolvrij vanaf 31 juli
 • Oprichting Raadpleging voor zuigelingen (kinderheil) met lokaal in de Th.Gautierstraat
 • Oprichting 36ste O.L.V.-ter-Schelde katholieke meisjes gidsen (later 97e, 57e)
 • Oprichting van het Esmoreitkoor: zowel kerkelijke koorzang als profane liederen
 • Sint-Annaparochie kerkrechterlijk getransfereerd van bisdom Gent naar het aartsbisdom Mechelen; in 1959 vlg. burgerlijk recht

1959

 • KWB O.L.V.-ter-Schelde pakt in januari uit met het eerste nummer van een eigen afdelingsblad “Ons Schelderaakje”.
 • De Sint-Annaparochie wordt getransfereerd van het bisdom Gent naar het aartsbisdom Mechelen (zie ook 1958)
 • Katholiek onderwijs: Sint-Thomas-Instituut wordt Sint-Thomascollege
 • Het dominicanenklooster op LO wordt opgeheven en de paters nemen afscheid van de LO op 16 augustus.
 • Albert (Bert) Janssen († 02-06-2000), diocesane priester, pastoor Sint-Annaparochie op 30 augustus (blijft dit tot 1979)
 • Studiecentrum, drukkerij Halewijn en feestzaal Tijl, worden een interdiocesane stichting voor de Vlaamse bisdommen.  Priester Raymond Roelandts († 13-12-1995) wordt er directeur van.
 • VKAJ-werking (tot 1967)
 • Tramlijn “H”: laatste tramrit tussen Hamme en Antwerpen-L.O. op 19 september.  Vanaf 20-09-1959 vervangt de NMVB de tramdienst door een autobusdienst

1960

 • Katholiek onderwijs: Imelda-Instituut, kleuter- en basisschool; prefab gebouw in de Goethestraat, ingezegend op 21 oktober.
 • Sint-Annastrand: einde concessie Drabs op 30-09-1960.  Op 01 oktober neemt de Imalso het beheer over.
 • Oprichting scoutsgroep jongens 97ste Sint-Thomas (01-09-1960)
 • Heroprichting Chiro Sint-Anna (jongens).  In 1970 herdoopt in Chiro “Stanneke”.  Na een korte onderbreking opheffing in 1989.
 • André Truyman, inwoner van LO, ontvangt de priesterwijding (dominicaan) op 06-08-1960 (eremis 07-08-1960).

1961

 • “De Nieuwe Wijk” (m.i.v. de plage), noordelijk van de Charles de Costerlaan, wordt een kapelanij onder de naam O.L.V.-ter-Schelde, afhangend van de Sint-Annaparochie.  Frans Van Montfort († 06-12-2006) wordt op 1 juni 1961 kapelaan.  Zijn geprefabriceerde woning, Gloriantlaan 2A, is klaar eind 1961.
 • “Bibliotheek Davidsfonds Antwerpen” vzw start met een boekerij in het lokaal naast de kerk van O.L.V.-ter-Schelde (12-11-1961)
 • Heroprichting van het bisdom Antwerpen (08-12-1961) door paus Johannes XXIII
 • KWB Sint-Anna geeft een plaatselijk afdelingsblad uit: “Keikop”
 • Oprichting “Kultureel komitee Antwerpen-Linkeroever”
 • Parochiehuis St.-Anna: een nieuwe vleugel bijgebouwd aan de westzijde

1962

 • Kerkelijke oprichting van de kapelanij O.L.V.-ter-Schelde op 1 januari 1962 (officieel met KB 13-01-1962)
 • Oprichting van het Sint-Annakoor (kent geen ononderbroken bestaan)
 • Heroprichting bisdom Antwerpen: voorlezing van de oprichtingsbulle en het uitvoeringsdecreet op 14 april
 • Jules-Victor Daem benoemd tot 19e bisschop van Antwerpen op 05-04-1962 en gewijd op 17-05-1962
 • Tentoonstelling “Sint-Anneke vroeger en nu”, van 15 tot 30 sept. (Cultureel Comité L.O.) in SAC
 • Tweede Vaticaans Concilie: geopend op 11 oktober en meteen verdaagd [zie 1963]
 • Stedelijk onderwijs: in de Gloriantlaan 60 wordt het scholencomplex in duurzaam materiaal in gebruik genomen (een eerste fase op 01-09-1962, een tweede fase op 01-09-1966)

1963

 • Oprichting van de parochie Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schelde: juridisch (volgens burgerlijk recht) met KB 28-10-1963; kerkrechtelijk op 08-12-1963
 • Frans Van Montfort († 06-12-2006), kapelaan, wordt op zo 08-12-1963 aangesteld als eerste pastoor van de parochie Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schelde.  In  1975 moet hij, om gezondheidsredenen, deze taak opgeven.
 • Sint-Nikolaasheem (1963-1992): internaat voor studerende schipperskinderen, gevestigd in het voormalige dominicanenklooster in de Louis Frarynlaan.
 • Marcel Goffart, inwoner van L.O., ontvangt de priesterwijding op 04-08-1963 (missionaris van Scheut) - eremis op 11-08-1963

1964

 • De ‘Raadpleging voor zuigelingen’ (Th.Gautierstraat) overgenomen door Moeder en Kinderzorg KAV.  Een plaatselijk comité wordt opgericht.
 • Jeugdlokalen gebouwd achter SAC (Sint-Annekecentrum)
 • Jeugdmuziekschool: opgericht in 1963 door het “Kultureel Komitee Antwerpen-Linkeroever”, start in oktober 1964 met als voorlopig lokaal de refter van drukkerij en uitgeverij Halewijn
 • Politie- en brandweerpost in de Halewijnlaan

1965

 • Landstaal in de eucharistieviering: invoering in Vlaanderen op 03-01-1965

1966

 • Interparochiale jeugdclub “Jelinko” (kiem gelegd in 1965), zaal Tijl, Halewijnlaan
 • Katholiek onderwijs: St.-Thomascollege richt basisschool op voor jongens in de Goethestraat
 • Walter Janssens, inwoner van LO, ontvangt de priesterwijding op 03-09-1966 (diocesane priester)

1967

 • Bouwen van een herdenkingskapel (in de vorm van een schip) op de basis van de 13e Sint-Joris Zeescouts in de Thonetlaan n.a.v. het 50-jarig bestaan in 1966 van de 1e groep “Georges De Hasque” (Antwerpen)

1968

 • De Sint-Annakerk uit 1905 wordt afgebroken (augustus).  De eucharistievieringen gebeuren in de kelderrefter van het Imelda-Instituut
 • Oprichting “Toneelstudio Gloriant” (ontstaan uit de plaatselijke afdelingen KWB en KAV)
 • Stedelijk onderwijs: in de Hanegraefstraat 15 wordt een geprefabriceerd gebouw opgericht dat in 1971 en 1974 wordt uitgebreid.  Later worden deze leslokalen vervangen door een schoolgebouw in duurzaam materiaal.

1969

 • J.F. Kennedytunnel ingewijd en opengesteld op 31-05-1969 (officieel begin v.d. werken 22-05-1965)
 • “Cultureel Centrum ter Schelde” in de Fromentinstraat: officiële opening op 08-06-1969
 • Oprichting “Ter Schelde promotors”.  Doel: het Cultureel Centrum ter Schelde promoten en culturele manifestaties opzetten, zoals concerten, tentoonstellingen, voordrachten...  Eerste verwezenlijking op 07-06-1969
 • Bibliotheek Davidsfonds in het C.C.T.S.: eerste uitleningsdag op 25-06-1969, opening op 14-11-1969
 • De jeugdmuziekschool (1964) wordt “Muziekschool Antwerpen-Linkeroever” vzw
 • Voetbalclub Sint-Anneke: sport- en ontspanningsclub

1970

 • Parkbos L.O. door de stad Antwerpen officieel opengesteld voor het publiek op 20-05-1970
 • Chiro Sint-Anna wordt herdoopt in Chiro Stanneke en de Chiromeisjes en -jongens vergaderen voortaan samen (zie ook 1989)
 • Inwijding van de nieuwe moderne parochiekerk Sint-Anna (Hanegraefstraat) op 28-11-1970 door Mgr. Daem

1971

 • Opening van het revalidatiecentrum “Hof ter Schelde”, August Vermeylenlaan, op 01-04-1971
 • Bij collegiale beslissing van 22-10-1971 invoering van de benaming Waaslandtunnel, voorheen Grote Tunnel (voor voertuigen) en Sint-Annatunnel, voorheen Kleine Tunnel (voetgangers & fietsers)

1972

 • Oprichtingsvergadering “Parochieraad Antwerpen-LO op 28 januari (stopt na 5 j. werking)
 • “La Primavera”, kinderdagverblijf, vindt onderdak in “’t Schuurke” (Blancefloer- / Louis Frarynlaan)
 • Stedelijk onderwijs: in de W.Van Haechtlaan 66 wordt op 1 september een nieuwbouw in gebruik genomen.  In 1973 en 1974 gebeurt dat nogmaals.
 • Europark LO wordt erkend als parochie Sint-Lucas (KB 12-12-1972, BS 10-02-1973)

1974

 • De “Muziekschool Antwerpen-Linkeroever” wordt met ingang van 1 januari overgenomen door de Rijksmuziekacademie (lokaal stadsschool Gloriantlaan)
 • Inwijding kerkgebouw/gemeenschapshuis Sint-Lucas op  zaterdag 06-04-1974
 • Paviljoen/recreatiecentrum “Schep Vreugde”, Blancefloerlaan 100, in gebruik genomen door jeugdbewegingen (scouts) voor mindervalide jongeren (eerste steen 07-10-1972)

1975

 • Oprichting KAV Europark (01-03-1975)
 • Marcel Van Assche († 20-04-2003) wordt aangesteld tot tweede pastoor van O.L.V.-ter-Schelde op 21-06-1975 (tot 1990)
 • Katholiek onderwijs: kleuter- en basisonderwijs Imelda-Instituut in de Goethestraat toegewezen aan het Sint-Thomascollege
 • Stedelijk instituut voor buitengewoon onderwijs: een studierichting tuinieren ingericht en gehuisvest in de Wandelweg 17 op Sint-Annastrand

1976

 • Chiro Sint-Anneke wordt herdoopt in “Chiro Stanneke”
 • Oprichting “Migraine”: gezinsgroep ontstaan uit de samenkomst van oud-Chiroleiders, verlenen steun aan de Chirogroep

1977

 • Opening kantoor Antwerpse Volksspaarkas (A.V.), Blancefloerlaan 5 (17-01-1977)
 • Oprichting KBG O.L.V.-ter-Schelde (02-02-1977)
 • Internaat Hogere Zeevaartschool, Beatrijslaan
 • Ontspanningslokaal voor de derde leeftijd, Thonetlaan
 • Parochieploeg Sint-Anna
 • Godfried Danneels wordt tot 20ste  bisschop van Antwerpen gewijd (18-12-1977)
 • Kerststal: de KWB O.L.V.-ter-Schelde zal elk jaar in de maand december, met de steun van de KAV, een levensgrote, zelfgemaakte kerststal inrichten op het pleintje in de Melis Stokelaan

1978

 • Oprichting KBG Sint-Lucas
 • Naamsverandering KWB = Kristelijke Werknemersbeweging (Nationale Raad 25-02-1978)
 • Oprichting van “Wereldwijd Linkeroever”: werkgroep die zich inzet ten bate van de Derde-Wereldwerking
 • Oprichting van de kunstkring “’t Vlaemsch Hooft”
 • Paviljoen van de vzw “Schep Vreugde” tijdens de weekdagen ter beschikking gesteld van de vzw “Leef”, als dagverblijf voor mindervalide jongeren
 • Paus Johannes Paulus II: naamkeuze van de Poolse kardinaal Karol Wojtyla (conclaaf op 16-10-1978)

1979

 • Deo Rademakers wordt pastoor van de Sint-Annaparochie op 01-07-1979 (tot 2002
 • Stad Antwerpen bouwt een Openbare Bibliotheek met feestzaal in de wijk Europark (begin 1 september)
 • Begin jeugdwerking “TITS” (Trefpunt in ter Schelde) op de parochie O.L.V.-ter-Schelde (23-11-1979)
 • Benoeming van Mgr. Godfried Danneels tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel op 18-12-1979

1980

 • Rijksinternaat voor kinderen (Thonetlaan) waarvan de ouders geen vaste verblijfplaats hebben: begin v.d. bouwwerken in maart, eerste steenlegging op 20-09-1980
 • Katholiek onderwijs: Sint-Thomascollege bouwt in de Goethestraat acht nieuwe klaslokalen die gebruiksklaar zijn in 1981.  De oude prefab klaslokalen worden afgebroken.
 • Paul Van den Berghe wordt op 07-09-1980 tot 21ste bisschop van Antwerpen gewijd

1981

 • Internaat Hogere Zeevaartschool, Beatrijslaan 100, ingewijd op 14-10-1981
 • Stedelijk onderwijs: scholencomplex voor buitengewoon onderwijs “Burchtse Weel” in gebruik genomen in juni en officieel geopend op 28-11-1981
 • Protestantse kerk: officiële ingebruikneming protestantencentrum in de Heer van Bergenstraat 1, op 4 oktober (werking tussen 1978 en 1981 vanuit andere locaties op LO). Lid van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB)

1982

 • Stedelijke Openbare Bibliotheek – filiaal 7, Willem Elsschotstraat 5: opening 25-09-1982 (begin werken 01-09-79)
 • Oprichting van de voetbalclub SAC (september)

1983

 • Op 1 januari 1983 worden de acht gemeenten van de Antwerpse agglomeratie samengevoegd.  Antwerpen wordt de grootste stad van Vlaanderen. [zie ook jaartal 1977]
 • Aartsbisschop Godfried Danneels wordt kardinaal op 02-02-1983
 • Rijksinternaat voor kinderen waarvan de ouders geen vaste verblijfplaats hebben: basisschool en internaat in gebruik genomen (Thonetlaan)

1984

 • NMBS-stationnetje in de Katwilgweg buiten dienst gesteld op 02-06-84 en later afgebroken

1985

 • Paus Johannes Paulus II brengt een pastoraal bezoek aan België.  Op 17 mei is hij in Antwerpen
 • KWB Sint-Anna: opheffing (juni)
 • Jeugdclub Jelinko: opheffing

1986

 • De Lijn: het premetroschild begint te graven van L.O. naar R.O.
 • “’t Spieken”, nieuwbouw (vergaderzalen) aan de oostzijde van het SAC: inwijding 07-06-1986
 • Katholiek onderwijs: het Imelda-Instituut en het Sint-Thomascollege fusioneren en worden vanaf  01-09-1986 samen het “Sint-Annacollege” (gemengd onderwijs)
 • “’t Klokske”: naam van het lokaal naast de kerk van O.L.V.-ter-Schelde. Een ontmoetingsplaats na de zondagmis (vanaf 21-12-86)

1987

 • CM: secretariaat in de Beatrijslaan 4 (15-07-87)
 • Tentoonstelling “Sint-Anneke...van toen tot nu” in ’t Spieken

1988

 • De parochie O.L.V.-ter-Schelde bestaat 25 jaar.  Het jubileumjaar wordt gevierd met allerlei activiteiten en afgesloten op 10 en 11 december met een plechtige eucharistieviering.
 • Het boek “Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schelde 1963-1988 – Beknopte historiek”, geschreven door Henri De Winter en uitgegeven door de parochie, is vlug uitverkocht.

1989

 • Rust- en verzorgingstehuis met dienstencentrum en dagverzorgingscentrum “Hof ter Schelde”, August Vermeylenlaan, ingewijd op 10-02-1989 (de eerste bewoners: 11-07-1989)
 • Opheffing van Chiro Stanneke en oprichting, als alternatief, van de jeugdgroep “Pleplo” (wat staat voor plezante ploeg).   Oorspronkelijke bedoeling: een geëvolueerde 13+ werking (catechese) uit te bouwen (zie ook 1993)
 • Afbraak van de vervallen jeugdlokalen (uit 1964) achter SAC

1990

 • Gilbert (Bart) Caers wordt op 18-02-1990 aangesteld als derde pastoor van O.L.V.-ter-Schelde (tot 1995)
 • KAV Europark: opheffing (30-06-1990)
 • KBG: Kristelijke Bonden van Gepensioneerden wordt: Kristelijke Beweging van Gepensioneerden (Nationale Raad 22-02-1990)
 • De Lijn: de premetro-koker, “Brabotunnel”, onder de Schelde in gebruik genomen op 21-09-1990.  De tramlijnen 2 en 15 rijden over de Blancefloerlaan tot aan de keerlus t.h.v. de Katwilgweg (Gazet van Antwerpen)
 • Stedelijk onderwijs: in de Noordscheldeweg verwerft de stad in juni 1990 een gebouw en bijhorende terreinen voor de uitbreiding van de afdeling tuinbouw van SIBSO

1991

 • Liefkenshoektunnel geopend op 10-07-1991
 • “Sint-Annekesboot opnieuw in de vaart als overzet tussen Steenplein R.O. en St.-Annastrand L.O. op 29 juli
 • Belgisch en wereldkampioenschap veldloop op het terrein “Middenvijver” aan de Blancefloerlaan

1992

 • OCMW-dienstencentrum “Ter Welen”, Ernest Claesstraat, plechtig geopend op 07-02-1992
 • Nieuwe jeugdlokalen achter SAC worden ingezegend op 24-09-1992
 • De algemene synode van de anglicaanse Kerk beslist op 11-11-1992 vrouwen toe te laten tot het priesterambt

1993

 • Pleplo (zie ook 1989) sluit zich terug aan bij de Chirojeugd en wordt Chiro pleplo
 • De Sint-Anna en Joachimparochie viert haar honderdjarig bestaan.  Het feestjaar met allerlei activiteiten, wordt ingezet met een plechtige eucharistieviering op 14 februari.  Een rijk gestoffeerd kijk- en vertelboek “100 Jaar parochie HH. Anna en Joachim: 1893-1993”, geschreven door Emiel Van Peel, wordt uitgegeven en gaat vlot van de hand.
 • Mgr. Daem, gewezen bisschop van Antwerpen, overlijdt op 23 april
 • Stedelijk onderwijs: de school in de W.Van Haechtlaan wordt door brand geteisterd op 30 april.  In oktober wordt de heropgebouwde school in gebruik genomen.

1994

 • Op 12 maart wijdt bisschop Rogerson van Bristol, de eerste 32 vrouwelijke priesters van de anglicaanse Kerk van Engeland

1995

 • Paus Johannes Paulus II is in België op za. 3 en zo. 4 juni.  Op pinksterzondag wordt pater Damiaan zalig verklaard in de Baseliek van Koekelberg
 • Opheffing op L.O. van de raadpleging Moeder en Kinderzorg wegens reorganisatie binnen Kind en Gezin (31-12-95)
 • Bart Caers, pastoor van de parochie O.L.V.-ter-Schelde, gaat met pensioen op 1 december 1995

1996

 • Deo Rademakers, pastoor van St.-Anna, op 25-02-1996 tevens aangesteld als pastoor van O.L.V.-ter-Schelde (tot 2002)

1997

 • Sint-Annatunnel (gebouw en technische installaties) als monument geklasseerd (07-02-1997)

1998

 • De stad Antwerpen begint op 01 april met het selectief ophalen van het huisvuil
 • De Imalso houdt op te bestaan op 31-12-1998 (nu Vlaams Gewest)
 • “Top Hat”, een seniorencentrum van de stad Antwerpen, opent de deuren op 5 oktober (zie ook 1999)

1999

 • Rode Kruis Vlaanderen beheert in opdracht van de federale regering een opvangcentrum voor asielzoekers in het voormalige Internaat Hogere Zeevaartschool in de Beatrijslaan (geopend 19 april)
 • “Top Hat”, seniorencentrum van de stad A’pen, Dwarslaan 9, 2050 A’pen, officieel geopend op 10-06-1999

2000

 • De kerk van de parochie O.L.V.-ter-Schelde, Gloriantlaan, wordt door brand vernield op donderdag 09-03-2000.
 • KAV Sint-Anna: opheffing (juli)
 • Jules Brems, pastoor van de Sint-Lucasparochie, gaat met pensioen op 31 december 2000

2001

 • Begin van een nieuw millennium!
 • De ruïne van de afgebrande parochiekerk O.L.V.-ter-Schelde wordt gesloopt (11-01-2001)
 • Deo Rademakers op 25-03-2001 ook aangesteld als pastoor van de Sint-Lucasparochie (blijft dit tot 2002)
 • Kinderdagverblijf “La Primavera”: nieuwbouw in de Goethestraat ingewijd (21-04-2001)

2002

 • Deo Rademakers, pastoor van de drie parochies op LO gaat met pensioen op 01-06-2002
 • Annemie Van Passen wordt op de parochieraad van 18-02-2002 aangesteld als plaatselijke contactpersoon wegens het niet meer permanent aanwezig zijn van een parochiepriester op LO
 • De Lijn: vanaf zaterdag 16-02-2002 rijden de trams van lijn 3 door tot aan de grens Zwijndrecht/Melsele
 • KBG Sint-Lucas: opheffing [31-12-2002]

2003

 • ▪  Marcel Van Assche, pastoor van de parochie O.L.V.-ter-Schelde van 1975 tot 1989, overlijdt op 20 april
 • Het TRI-PT (de drie parochieteams van L.O.) neemt de beslissing de vraag te stellen om de drie parochies te fusioneren tot één parochie voor heel de Linkeroever.  De bisschop van Antwerpen verzoekt de drie kerkraden op L.O. daarover een officieel standpunt in te nemen en geeft op 04-06-03 zijn akkoord om de procedure tot fusioneren in gang te zetten.
 • Herman Augustyns wordt pastoor van de drie parochies op LO. Hij gaat aan de slag op 1 april en de kerkelijke aanstelling vindt plaats op 08-06-2003, Pinksteren.
 • Oprichting van de 21ste scouting LO (1 sept.); is de samenvoeging van de 57ste en de 97ste.

2004

 • Parochieblad Kerk en Leven verschijnt in een totaal vernieuwde lay-out (januari)
 • De drie parochies op LO worden op 04-04-2004 kerkrechtelijk één parochie, Sint-Anna, voor heel de Linkeroever.  Dit betekent de opheffing van de parochies Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schelde en Sint-Lucas.  De parochiekerk van Sint-Lucas wordt een annex-kerk van Sint-Anna en Joachim
 • Katrinahof, Orthopedagogisch Centrum, afd. LO, Fromentinstraat, in gebruik genomen op 19-04-04.  Eerste steen: 30-09-01, inwijding: 24-10-2004.  Het O.C. Katrinahof biedt jongeren en volwassenen, met een verstandelijke handicap, ondersteuning aan.
 • Katholiek onderwijs: in september wordt het 50-jarig bestaan gevierd van de onderwijsinstellingen Sint-Thomascollege en Imelda-Instituut die sinds september 1986 samen het Sint-Annacollege vormen.
 • Stedelijk onderwijs: in de Hanegraefstraat wordt de eerste fase van de nieuwbouw in duurzaam materiaal in gebruik genomen.

2005

 • Vanaf 1 januari wordt het bisdom Antwerpen heringedeeld in 5 dekenaten en 48 parochiefederaties
 • De wekelijkse tv-uitzending van een eucharistieviering op kanaal één (VRT) gebeurt op zondag 6 maart 2005 vanuit de Sint-Anna en Joachimkerk op Antwerpen-Linkeroever.
 • Op 28 april heeft de overdracht plaats van de goederen, de rechten en verplichtingen van de oude raden van de drie kerkfabrieken van LO aan de nieuwe en enige kerkraad Sint-Anna en Joachim (aanstelling door de bisschop op 01-04-2005)
 • Paus Johannes Paulus II overlijdt op zaterdag 02-04-05
 • Paus Benedictus XVI: naamkeuze van de Duitse kardinaal Joseph Ratzinger, gekozen in conclaaf dinsdag 19-04-2005
 • Oxfam-Wereldwinkel Linkeroever vanaf 1 oktober in de vroegere pastorij, Gloriantlaan 2A
 • Een besluit van 12 oktober 2005 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur bepaalt de afschaffing van de parochie Sint-Lucas en van de parochie Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schelde te Antwerpen-Linkeroever, de onttrekking van de bestemming van het door brand vernielde kerkgebouw van O.L.V.-ter-Schelde, de reductie van het kerkgebouw van Sint-Lucas tot bijkerk van de parochie Sint-Anna en Joachim te Antwerpen-LO en de overdracht van het grondgebied en van het patrimonium van de op te heffen parochies aan de parochie van Sint-Anna en Joachim te Antwerpen-Linkeroever.  Door dit besluit is er nu ook juridisch (volgens burgerlijk recht) maar één parochie meer op Antwerpen-Linkeroever.
 • Aanvraag voor een naamsverandering voor de eengemaakte parochie.  Voorstel: Sint-Anna-ten-Drieën.  De nieuwe naam staat symbool voor de eenwording van de drie parochies en verwijst naar het mooie, gelijknamige beeld in lindehout uit 1667 (kunstenaar onbekend), al vele jaren opgesteld in de Sint-Annakerk

2006

 • Een nieuwe tram(lijn) 5 rijdt vanaf zaterdag 4 maart tussen het Wim Saerensplein in Deurne en de Katwilgweg op Linkeroever.
 • De KBG (Christelijke Beweging van Gepensioneerden) verandert op 20-04-2006 van naam en heet van dan af OKRA (de O staat voor openheid en ontmoeting, de K van christelijk (de bloem is met k...) als bron van inspiratie en motivatie, de R voor respect voor alle ouderen en andere generaties, de A voor actief in het leven staan).
 • De plaatselijke KBG-afdelingen passen hun naam aan: OKRA-trefpunt Sint-Anna LO (kortweg OKRA Sint-Anna LO) en OKRA-trefpunt Ter Schelde, of kortweg OKRA Ter Schelde (voorheen KBG O.L.V.-ter-Schelde)
 • De lokale afdeling Antwerpen-Linkeroever van het Algemeen Christelijk Werknemersverbond (ACW) en de deelorganisaties OKRA Sint-Anna, KAV O.L.V.-ter-Schelde en KWB O.L.V.-ter-Schelde, vieren hun 50-jarig bestaan met een feestavond in het CC Ter Schelde, Fromentinstraat, op zaterdag 22-04-2006.
 • Parochie Sint-Anna-ten-Drieën wordt de nieuwe naam van de parochie Sint-Anna en Joachim.  Deze naamsverandering krijgt op 27 april 2006 de handtekening van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur.  Hiermee is de hele fusieoperatie van de drie vroegere parochies op Linkeroever afgerond.  De nieuwe naam drukt de eigenheid van de drie wijken uit, maar ook de eenheid, want Sint-Anneke, dat is heel Linkeroever!
 • Scouts & Gidsen Vlaanderen is de nieuwe naam van het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen (VVKSM); beslissing Verbondsraad van 13-05-2006.
 • Frans Van Montfort, pastoor van de parochie O.L.V.-ter-Schelde van 1963 tot 1975, overlijdt op 6 december

2007

 • Website met wetenswaardigheden over de parochie (‘s) op LO: www.sint-anna-ten-drieen.be
2008
 • Jan Ulens, pr., gewezen directeur van het Sint-Thomascollege en het Sint-Annacollege, overlijdt op 27 februari
 • Stedelijk onderwijs: de leegstaande prefab gebouwen Emile Verhaerenlaan/Ernest Claesstraat, worden door brand vernield (9 maart) en het dienstencentrum Ter Welen  (daar in onder gebracht) loopt onherstelbare schade op. Heel het complex wordt gesloopt.
 • Dienstencentrum Ter Welen (OCMW), (geopend in 1992 Ernest Claesstraat) wordt, na brand op 09 maart 2008, overgebracht naar Willem Elsschotstraat 5
 • Sociaal Centrum Linkeroever (OCMW) geopend op 09-04-2008 aan de Halewijnlaan 86a.
 • Paul Van den Berghe, bisschop van Antwerpen, biedt zijn ontslag aan. Officiële afscheidsviering op 1 juni in de Kathedraal en voor het dekenaat Antwerpen op 11 juni
 • Godfried Danneels, kardinaal, dient zijn ontslag in
 • Pasar  is de nieuwe naam (18 mei) voor Vakantiegenoegens
 • Recyclagepark Linkeroever, Blancefloerlaan 179 B, geopend op 28 juni
 • Herman Augustyns ook als pastoor aangesteld van de Sint-Walburgisparochie op zo 31 aug
 • Zuster Imelda, o.a. gewezen directrisse van de basisschool in de Goethestraat (1964), overlijdt op 30 september
 • Erfpachtakte gebruik gronden en gebouwen (pastorie, ’t Klokske en kapelletje) O.L.V.-ter-Schelde tot 31 december 2083 (overeenkomst gesloten tussen kerkfabriek en Vlaamse overheid op 08-12-2008)
2009
 • Mgr. Johan Bonny wordt op 4 januari 2009 gewijd als 22ste bisschop van het bisdom Antwerpen. Hij volgt Mgr. Paul Van den Berghe op
 • Sint-Anna-ten-Drieënkerk: tentoonstelling “De Verbeelding”, kunstwerken van Willem Vermanderen, in de maanden juli en augustus
 • Pater Damiaan (Jozef De Veuster) wordt op het Sint-Pietersplein in Rome heilig verklaard door paus Benedictus XVI op zondag 11 oktober 2009
 • Bakboord is de naam van het sociaal  restaurant dat geopend wordt op 4 december (openingsreceptie op 2 dec ‘09). Bakboord is ook de nieuwe naam van de Sint-Lucaszaal, ook wel Emmaüszaal genoemd
2010
 • Mgr. André-Joseph (Mutien) Léonard, de bisschop van Namen, volgt kardinaal  Godfried Danneels op als aartsbisschop van Mechelen-Brussel en als primaat van de Belgische Kerk (officiële bevestiging op 18 jan)

Deze chronologie is samengesteld naar eigen inzicht en keuze en is derhalve onvolledig.
Het is een selectie van feiten en gebeurtenissen, maar ook van leuke, verrassende of interessante weetjes.
Het is niet onmogelijk dat u een fout(je) bemerkt, of een tip hebt ter aanvulling.  Dat wil ik dan graag weten (Henri De Winter, Willem Van Haechtlaan 4, 2050 Antwerpen)