Bio van onze pastoor Herman

Ik ben geboren in 1972 en groeide op in Rijkevorsel, een charmant dorp in de Noorderkempen. Ik ben de oudste van drie. In de parochie Sint-Willibrordus was ik al vroeg geëngageerd in het parochieleven als lector, plusbegeleider, zangleider in de gezinsvieringen, ...

In 1990 begon ik aan mijn seminarie-opleiding om priester te worden.
Vanaf 1994 heb ik stage gedaan in de Sint-Lambertusparochie te Antwerpen-Dam en in het Centrum Kauwenberg aan de Ossenmarkt. Dit is een huis waar mensen uit de Vierde Wereld samenkomen en zich weerbaar maken om op te komen voor hun rechten. Hier is mijn interesse en engagement ontstaan voor wie in de samenleving niet tot zijn recht komt. 

In 1997 werd ik priester gewijd en kreeg ik de opdracht om in de stad Antwerpen mee te werken in de jeugdpastoraal (toen nog JONA, later ’t Rondpunt). Tegelijk was ik parochievicaris in de Sint-Amandusparochie in de Antwerpse Seefhoek.

Sinds Pinksteren 2003 ben ik pastoor op Linkeroever, toen nog in drie parochies, nu in de ééngemaakte Sint-Anna-ten-Drieënparochie.
Ik ben het heel vlug gewoon geworden hier. Ik hou van de gemengde dorps- en stadsmentaliteit die hier hangt, het multiculturele aspect dat nooit ver weg is en vooral van de pioniersmentaliteit die hier heerst. Deze wijk en deze parochie hebben ze van nul moeten beginnen. Hier wonen mensen met handen aan hun lijf en met veel initiatief.

Sinds 1 juli 2008 ben ik ook pastoor van Sint-Walburgis in de wijk ‘Het Zuid’.
Ik probeer zo goed mogelijk mijn tijd tussen beide gemeenschappen te verdelen. Dat betekent bijvoorbeeld, dat ik één zondag per maand niet op Linkeroever ben.
Meestal is dat de tweede zondag van de maand. Dan is er een gebedsviering op Linkeroever.

Intussen groeit er ook samenwerking tussen de parochieteams van Sint-Walburgis en Sint-Anna-ten-Drieën. Zij vergaderen af en toe samen en wisselen vieringen en info uit.

Ik ben te bereiken op de pastorij:
   Gaston Burssenslaan 17
   2050 Antwerpen
   03 219 32 29
   0474 51 51 28
   via mail
  Het vormsel Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever
Het vormsel Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever