Onze plaatselijke contactpersoon Annemie Van Passen

‘Annemie Van Passen’ neemt sedert 1 juni 2002 de taak van plaatselijke contactpersoon voor linkeroever en voor de parochie Sint-Anna-ten-Drieën ter harte.

Annemie woont op Linkeroever en is gehuwd met Jan Van Noten
Zij is moeder van 3 volwassen kinderen en grootmoeder van 3 schatten van kleinkinderen.

Haar motivatie verwoordt zij zo:
In groep werken aan de uitbouw van een gemeenschap van gelovige mensen die echt leeft en waarin heel velen zich goed en thuis voelen…
en aandacht hebben voor wat mensen bekommert en ter harte gaat en een stukje met hen op weg gaan…  
Hieraan meewerken is voor mij deugddoend en zinvol. 
Je kan of mag toch immers niet alleen voor jezelf leven…
’   

Annemie is telefonisch bereikbaar op het nr 03 219 57 34 of via volgend e-mailadres.
  Het vormsel Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever
Het vormsel Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever