Wat doet onze PCP zo heel de dag?

Annemie is op de eerste plaats echtgenote, moeder en grootmoeder.
Eenieder die ouder of grootouder is weet wat dat inhoudt…
Ja, inderdaad, gevulde dagen!
Annemie is bovendien regelmatig in de weer als babysitter.

Wat de parochie betreft, is Annemie de ‘linker-‘ of ‘rechterhand’ van onze pastoor Herman.  Hijzelf lacht er soms om: ‘dikwijls is ze zelfs mijn hoofd…’
Een aantal van zijn parochiale beslommeringen zijn ook de hare.

Je kan Annemie ontmoeten in de kerk, op vergaderingen en bijeenkomsten allerlei of ergens onderweg op de linkeroever, te voet of met de fiets. 
Na  Herman – en tijdens de openingsuren ook de mensen van het secretariaat – is Annemie hét aanspreek- of contactpunt van de parochie! 
En dit voor alles en nog wat…

Vragen, problemen, aandachtspunten, advies,  i.v.m. de werking van de parochie en haar specifieke groeperingen, of dingen van persoonlijke aard?
Annemie probeert naar je te luisteren en zal deze bekommernissen, voor zover dit mogelijk is opvolgen, of doorgeven aan de juiste mensen of groepen.

Je vindt onze PCP ook:
  • op de bijeenkomsten van het parochieteam en de Parochieraad.
  • op de bijeenkomsten van de groep van pastores en hun medewerkers in de federatie
  • vanuit de parochie organiseert zij mee  ‘Kerst op Linkeroever’
  • zij is lid van de denk- en werkgroep rond het vernieuwingsproject ‘Kiezel’
  • en zo veel meer.
Wordt er een decor in de kerk opgebouwd…  dan is Annemie met het PT (parochieteam) aanwezig. Komt Kerstmis, de Goede Week of Pasen eraan, dan is het PT paraat voor de samenstelling en uitwerking van de vieringen, Annemie dus ook.

Daarnaast is zij voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers….
Ze heeft niet liever dan dat zij door mensen wordt aangesproken, mensen die zich aanbieden voor één of andere grote of kleine taak.

Onnodig om te zeggen dat onze PCP altijd tijd te kort heeft.

Tijd voor hobby’s?   “Graag!” zegt ze zelf….
  Het vormsel Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever
Het vormsel Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever