Drie keer dezelfde viering... en toch drie keer anders

De Sint-Anna-ten-Drieënparochie is ontstaan uit een fusie van drie parochies op Linkeroever. Vroeger waren er inderdaad drie kerken. Het kerkje van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schelde in de Gloriantlaan werd enkele jaren geleden helaas door een brand helemaal verwoest. Alleen de voorgevel werd opnieuw opgebouwd en doet dienst als kapelletje.

De kerk van Sint-Lucas in de Ernest Claesstraat en die van Sint-Anna in de Hanegraefstraat worden nog ieder weekend bevolkt met mensen die komen vieren. Er is dan één Mis op zaterdag en twee op zondag. De meeste van onze trouwe kerkgangers hebben gekozen voor één van de drie vieringen, zodat elke Mis haar eigen publiek en ook een beetje haar eigen sfeer heeft.

Drie keer dezelfde viering ...

Nochtans gaat het drie maal om (inhoudelijk) dezelfde viering.
Bij het binnenkomen krijgen de mensen een misblaadje aangeboden, waarmee ze de teksten kunnen volgen, mee bidden en mee zingen. Elke week wordt er een nieuw blaadje gedrukt. Vier groepjes vrijwilligers komen daarvoor om de beurt samen.
Zij zoeken (of schrijven) teksten en liederen, aangepast aan de lezingen die in die Mis aan bod komen. Zo heeft ieder weekend de viering wel dezelfde structuur, maar telkens een andere inhoud.

De voorganger in elke viering is in principe onze parochiepriester, Herman Augustyns.
Eén keer per maand, meestal de tweede zondag van de maand, is Herman in Sint-Walburgis en dan verzorgt één van de gebedsleiders een communieviering.
Hij/zij deelt dan de communie uit die in de vorige eucharistieviering werd geconsacreerd.

De homilie wordt verzorgd door iemand van de preekploeg. Een zestal mensen komt iedere maand samen om de preken te bespreken en voor te bereiden. Elk weekend schrijft één van hen de homilie uit en brengt ze ook in ieder van de vier Missen.

... en toch drie keer anders
En toch heeft elk van de vier Missen een eigen sfeer. Op zaterdag om 17 uur verwachten de mensen in de Sint-Lucaskerk een viering in een rustige sfeer en zit de kerk zelden helemaal vol. Behalve wanneer ook de vormelingen die viering mee maken en beleven, dan is de kerk bijna te klein. Dat gebeurt één keer om de twee maanden.

Op zondag is om 10 uur de Sint-Lucaskerk meestal wél goed gevuld, met mensen van de vroegere Sint-Lucasparochie en veel volk van de voormalige parochie Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schelde. Van deze laatste groep zijn er heel wat die elkaar na de Mis opnieuw ontmoeten in 't Klokske, het lokaal aan hun voormalig kerkgebouw. Vroeger gingen ze er na hun viering koffie drinken en ze blijven dat doen, ook nu ze elders de zondagsmis bijwonen.

Om 11 uur loopt er ook aardig wat volk binnen in de Sint-Annakerk. Vaak ook gezinnen met kinderen, want in die viering is er elke week een nevendienst voor die kinderen. Bij het begin van de Mis gaan zij naar een apart lokaaltje, waar zij de lezingen en het thema van die zondag uitgelegd krijgen op hun niveau. Na de geloofsbelijdenis komen zij terug naar de kerk.
Bij het Onze Vader vormen ze met alle kinderen een kring rond het altaar en één van hen leest ook een voorbede in naam van de kinderen. En ook hier gaat niet iedereen na de viering recht naar huis, want het SAC (het parochiehuis naast de kerk) blijft open tot 14 uur.

Vele vrijwilligers dragen hun steentje bij

Niet alleen de groepjes die de misblaadjes maken en de mensen van de preekploeg leveren een bijdrage in die vieringen. Voor elke Mis is er iemand die de ‘kosterfunctie’ vervult: hij of zij zorgt ervoor dat de kerk open is, dat de lichten branden, dat de verwarming tijdig is aangezet.
De koster legt ook alles klaar wat de priester nodig heeft en ruimt nadien alles weer op. In elke viering is er ook een lector en (behalve op zondagavond) een organist.
Bij feestelijke vieringen komt zelfs het koor zingen.
Er is ook iemand die de bezinningsmuziek uitkiest en tijdig ten gehore brengt. Verder zijn er nog mensen die de bloemen schikken en eventueel andere versiering of decorelementen aanbrengen, zodat de kerk de juiste sfeer ademt.
En al die mensen doen dat gratis en belangloos!

En bovendien ...

... zijn er nog geregeld eucharistievieringen op weekdagen, komen de kinderen van onze scholen af en toe gezamenlijk naar één van de kerken en zijn er ook doopvieringen, huwelijken en uitvaarten.

Er is op Linkeroever ook een protestantse kerk, in de Heer Van Bergenstraat, 1-3. Zij hebben elke zondag een viering om 9.30 uur.
  Interieur van de Sint-Anna-ten-Drieënkerk, Antwerpen LinkeroeverDe kerkfabriek op werkbezoekDe preekploeg vergadertDe vormelingen rondom het altaarSint-Anna-ten-DrieënkerkHet Sint-Annakoor in de Sint-LucaskerkDe organiste aan het orgel van de Sint-LucaskerkKindernevendienst in de Sint-Anna-ten-DrieënkerkBrood en wijnKruisjes voor bij de belofteviering van de vormelingen