Visie van onze parochiegemeenschap

Dit is onze slogan, de kernachtige uitdrukking van de “besmettelijke droom” van ons project:

“We geloven dat we op Linkeroever samen de hemel kunnen ontdekken.”

In onze kerkgemeenschap op Linkeroever
zijn alle mensen van goede wil
van harte welkom,
ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst of geloof,
en nodigen we iedereen uit om,
dag na dag,
bij vreugde en bij pijn,
en met een eigentijdse vorm en taal,
samen
het leven te vieren
omdat we geloven
dat we op die manier van het huis van God
een warme thuis kunnen maken
en een stukje dichter komen
bij de ontdekking van de hemel.

In onze kerkgemeenschap op Linkeroever

Onze basis is niet alleen Linkeroever en de mensen die daar wonen maar wel onze gemeenschap van gelovige mensen die samen komt in en/of zich verbonden voelt met de kerk op Linkeroever.
zijn alle mensen van goede wil van harte welkom, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst of geloof,
We willen de deuren van onze kerkgemeenschap open gooien.
We kiezen voor een positieve boodschap en heten alle mensen van harte welkom, mits die mensen “van goede wil” zijn. Daarmee vragen we een zekere betrokkenheid en/of een bereidheid om ook iets van zichzelf, zij het (heel) minimaal, te investeren in de gemeenschap op Linkeroever.
We vinden het daarbij niet belangrijk wat de leeftijd, het geslacht, de herkomst of zelfs het geloof is van die andere mens en we zullen hem/haar daar allerminst voor uitsluiten of anders behandelen.
en nodigen we iedereen uit om, dag na dag, bij vreugde en bij pijn, en met een eigentijdse vorm en taal, samen het leven te vieren,
Onze gemeenschap nodigt iedereen uit waarbij het de mensen vrij staat om er al dan niet op in te gaan.
We doen een oproep om het leven te vieren, op momenten dat het goed gaat en er vreugde is, op gewone dagen, wanneer het allemaal “gewoontjes” is, en op dagen dat er pijn en verdriet is.
Vieren doen we samen en dat versterkt het gevoel dat op het moment van de viering zal heersen, maar vooral zal het ons allen doen inzien dat we gedragen worden door heel veel anderen in onze gemeenschap. Dag na dag kunnen vieren betekent ook dat we streven naar kerken die elke dag open staan en mensen toelaten om in stilte hun leven te vieren door zich te bezinnen, tot rust te komen, een stukje muziek te beluisteren of iets te lezen.
Door elke dag opnieuw samen te vieren beklemtonen we dat ons geloof en onze aanwezigheid voor elkaar niet voorbehouden is voor de hoogtepunten van ons leven maar dat het tot de essentie behoort van het leven van alledag.
Als we samen komen om te vieren willen we dat op een hedendaagse manier doen: in een hedendaagse taal en met hedendaagse vormen die mensen van de 21ste eeuw herkennen en aanspreken.
Dit kan ingetogen zijn of juist heel uitbundig.
omdat we geloven dat we op die manier van het huis van God een warme thuis kunnen maken
Vieren doen we als gemeenschap vanuit ons geloof in God. We vieren in het huis van God, in een kerkgebouw, of er buiten, ergens in Gods schepping.
Maar als we vieren maken we van die plaats een warme thuis waar iedereen die mee viert, veel of weinig mensen, met een goed gevoel van weggaat en met nog meer “goesting” om er de volgende keer naar terug te keren.
Uiteraard betekent dit ook dat we de omstandigheden in ons huis van God zo moeten organiseren dat mensen het als een warme plek ervaren: een lichte kerk in een groene omgeving met een warme uitstraling die “leesbaar” is voor haar bezoekers en waar ze zich met een goed gevoel kunnen nestelen wanneer ze daar zin in hebben.
en een stukje dichter komen bij de ontdekking van de hemel.
De hemel is een beeld, ons ideaalbeeld, niet onmiddellijk bereikbaar maar een droom die we nastreven in ons leven: we willen de hemel op aarde maken voor elkaar en geloven dat dit kan vanuit de verhalen die Jezus ons vertelde.
We willen warmte bieden aan elkaar om op weg te gaan in de richting die Jezus ons gewezen heeft. Het is ons geloof en onze overtuiging dat wanneer we, beetje bij beetje en hoe klein ook, stukjes van dat ideaal realiseren, we een beetje dichter komen bij de essentie van het verhaal van Jezus… en op die manier Zijn en onze droom ontdekken en beleven.