Liturgiegroepjes

In de vieringen tijdens het weekend krijgen alle kerkgangers bij het binnenkomen een misblaadje. Daarop staan een aantal gebeden en liederen die specifiek gekozen zijn voor het thema van die bewuste viering. Vroeger werden die misblaadjes gemaakt door de parochiepriester(s).

Sinds enkele jaren nemen vier groepjes vrijwilligers, volgens een beurtrol, die taak op zich. Elk groepje komt ongeveer één keer per maand een avondje samen om de teksten te kiezen en/of op te stellen.
Daarvoor kunnen ze gebruik maken van de vieringen van de vorige jaren, materiaal dat de parochie toegestuurd krijgt van bepaalde liturgische diensten én van het rijke archief dat door het secretariaat werd bijgehouden en geordend. De leden van die groepjes hebben intussen ook wel wat teksten verzameld en waar nodig kruipen ze ook zelf in de pen.

Naast het misblaadje voor het volk (4 pagina's) maken ze ook een volledige versie van de viering (8 pagina's) voor de priester, de lector, de organist, de predikant en de verantwoordelijke voor de kindernevendienst. Al die vieringen worden door het secretariaat keurig bijgehouden.
Zo een "liturgiegroepje" bestaat uit drie à vier personen. Wie zin heeft om mee te doen, mag gerust contact opnemen met de pastoor of het parochiesecretariaat.