Wie werkt er zoal mee aan een eucharistieviering?

Als je een eucharistieviering bijwoont lijkt dat altijd vlekkeloos te verlopen. Nochtans wordt er daaraan heel hard gewerkt door heel veel mensen.

Een woordje uitleg:

Enkele weken op voorhand zoeken de liturgiegroepjes de teksten voor het misboekje (gebeden, liedjes, bindteksten, enz).
Dit wordt dan gebundeld door de mensen van het parochiesecretariaat die het in de vorm gieten van een echt misboekje en dit ook kopiëren, samenrapen en plooien.
De mensen van de preekploeg komen samen rond de evangelieteksten, bespreken die en geven elkaar ideeën om te verwerken in de homilie.

De orgelisten ontvangen op voorhand de liedjesteksten zodat ze deze kunnen instuderen.
De mensen van de kindernevendienst ontvangen het misboekje ook op voorhand zodat een zinvolle nevendienst kunnen uitwerken voor de kinderen die toch geïnspireerd is op het evangelie dat de grote mensen die zondag ook zullen horen.

Op zaterdag maken de bloemschikkers een aantal mooie bloemstukken om de kerk op te fleuren. De koster van dienst komt in de verwarming een dag op voorhand de verwarming op zetten zodat de kerk ’s nachts lekker warm kan gestookt worden.

De dag zelf van de eucharistieviering komen een aantal mensen in actie volgens een beurtrolsysteem: de koster die de kerk opent en sluit en alles klaar zet en opruimt, de lectoren, de orgelist, iemand die de cd-speler bedient tijdens de vieringen, de mensen van de kindernevendienst.

De gebedsleider verzorgt eenmaal per maand een gebedsviering met communie, als Herman er niet is.
Zo’n viering begint op dezelfde manier. De lezingen van de zondag zijn dezelfde, de predikant van de preekploeg eveneens.
In plaats van het Dank- en tafelgebed met consecratie deelt de gebedsleider de communie uit die in een vorige eucharistieviering werd geconsacreerd. Nadien is er een dankzegging voor het brood dat ontvangen werd.
Daarna gaat de viering zoals gewoonlijk verder met voorbeden, zending en zegen.

Alleen de priester is altijd dezelfde, tenzij hij verhinderd is en dan zoekt onze pastoor een andere priester om in te vallen.

Bij begrafenissen komen, via een ander beurtrolsysteem weer een hele groep andere mensen in actie die zich gemakkelijker kunnen vrij maken tijdens de week.

Als je graag op de een of andere manier wil meewerken aan aan een of meerdere aspecten van de eucharistievieringen, neem dan contact op met Herman Augustyns of Annemie Van Passen.
  Bloemen in de kerkBloemen in de kerkBloemen in de kerkBloemen in de kerkBloemen in de kerkBloemen in de kerk