De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën

Momenteel maken zes mensen deel uit van de preekploeg: Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred.

Daarnaast is er ook de pastoor, Herman, die uiteraard ambtswege in de ploeg zit. Hij zal in ieder geval de homilie verzorgen bij de grote kerkelijke feesten. De anderen komen aan de beurt volgens afspraken die zij samen maken.

De tijd is voorbij dat men van een predikant mag verwachten dat hij de wijsheid in pacht heeft (voorzover dat ooit zo geweest is, trouwens).
De leden van de preekploeg zijn ook maar gewone gelovige mensen, die proberen de boodschap, de betekenis van Bijbelse teksten en verhalen te ontdekken.

Wat zij vertellen is nooit zomaar "te nemen of te laten".
Zij geven hun visie – na onderling overleg – en willen vooral iedereen tot bezinning, tot nadenken aanzetten.
Zij staan steeds open voor reacties.
Daarvoor dient trouwens de blog.

  De preekploeg tijdens een voorbereiding
De preekploeg tijdens een samenkomstDe preekploeg tijdens een samenkomst