De catechismus van het parochieteam Wat zijn de prioriteiten van het parochieteam? Korte historiek van het parochieteam Wie maakt deel uit van het parochieteam?