Kleine catechismus van het parochieteam

Wat is het parochieteam?

Het parochieteam is de stuurgroep van onze parochie.
Deze stuurgroep staat de pastoor bij in de uitbouw van de parochie. Samen met de pastoor draagt het parochieteam de verantwoordelijkheid voor alle opdrachten van de parochie.
Het heeft hiervoor van ons bisdom een mandaat gekregen, dat om de vijf jaar geëvalueerd wordt.


Wat zijn de taken van de parochie?

De taken van een parochie worden door ons bisdom omschreven als:

  1. “De verkondiging van het Evangelie
  2. het leven vieren in gebed en sacrament
  3. de dienstbaarheid van Jezus verder zetten
  4. een broederlijke gemeenschap helpen opleven, waar liefde heerst en solidariteit met allen”.
Hoe wil het parochieteam die opdrachten vervullen?

Het parochieteam wil die opdrachten vervullen in een taal en vorm die hedendaags is en begrijpbaar voor jong en oud, met een open blik op de wereld én de toekomst.
Zo staat het ook verwoord in de visie en de missie van de parochie.

Wat is de verantwoordelijkheid van de pastoor binnen het parochieteam?

De pastoor draagt de hoofdverantwoordelijkheid maar hij doet dit in samenwerking met de Plaatselijke Contactpersoon en met het hele parochieteam.
Hij neemt dus geen beleidsbeslissingen buiten het team om.
Zijn eerste opdracht is het levend houden van de evangelische inspiratie.

Is het parochieteam alleen verantwoordelijk voor de parochie?

Neen.
Het parochieteam stimuleert de verantwoordelijkheid van alle parochianen. Het trekt niet alles naar zich toe maar zoekt voortdurend naar medewerking van andere “mensen van goede wil”.

Is de inspraak van de parochianen belangrijk?

Ja, die inspraak is belangrijk.
Het parochieteam respecteert de meningen en eigen opdrachten van de verschillende parochiële groepen en bewegingen en vraagt hun advies.
Het parochieteam zoekt naar een zo ruim mogelijke inspraak van de gemeenschap bij zijn beslissingen. De parochieraad is hiervoor een belangrijk instrument.

Is er overleg tussen het parochieteam, de Kerkfabriek en de Parochiale Werken?

Het Parochieteam heeft regelmatig overleg met de Kerkfabriek en de Parochiale Werken. Het bespreekt met hen het financieel en materieel beleid, in het belang van de kerntaken van de parochie.
  Plaatselijk contactpersoon Annemie Van Passen en Herman Augustyns op de paaswake bij het ontsteken van de PaaskaarsHet Parochieteam rondom het altaar bij de PaaswakeRenť Vekemans deelt op Pasen paaseitjes uitHerman Augustyns tijdens de openluchtviering van MoederdagHerman Augustyns samen met een vormelingHerman Augustyns tijdens de openluchtviering