Waar is het parochieteam mee bezig?

Het parochieteam tracht zo goed mogelijk te werken aan al wat belangrijk is voor het dagelijks leven in de parochie.
Even belangrijk is het werken aan de toekomst welke richting moet die uitgaan? Hoe zal onze geloofsgemeenschap er binnen tien, twintig, ... jaar uitzien?

Als we proberen ons werk een beetje overzichtelijk samen te vatten, kunnen we vijf thema's aflijnen.
We sommen die hier op, en we proberen telkens kort te omschrijven wat er binnen dat thema bijzondere aandacht verdient.

1. VIEREN

We willen een verzorgde liturgie aanbieden.
We hebben hierbij zowel aandacht voor de regelmatige kerkbezoeker, als voor wie maar af en toe naar een viering komt.
We willen ervoor zorgen dat een viering zoveel mogelijk mensen aanspreekt, dat ze voelen dat ze welkom zijn, en dat ze in die viering de kans krijgen om naar de diepte van hun leven te gaan.
De boodschap die we daarbij willen doen horen is er een van bemoediging, steun, en vertrouwen in het mysterie dat ons draagt.

2. GEMEENSCHAP VORMEN

We willen een geloofsgemeenschap vormen waar ieder mens van goede wil zich welkom voelt, zowel wie zich wil aansluiten, als wie voorbijgaand met ons in contact komt.
Als gelovige gemeenschap willen wij ook aanwezig zijn in de samenleving op Linkeroever en in onze stad.
Wij willen daarbij dienstbaar zijn, en een bijdrage leveren om die samenleving voor ieder menswaardig op te bouwen.

3. VERKONDIGING

We zijn een gemeenschap van gelovigen.
We hebben aandacht voor de verkondiging van dat geloof binnen onze gemeenschap. We willen zorgen voor verzorgde homilies en aansprekende vieringen.
We hebben bijzondere aandacht voor de ďsleutelvieringen ďin het leven: de doop, de eerste communie, het vormsel, de huwelijksviering, de uitvaart.
We betrekken kinderen, ouders, familieleden, nabestaanden zoveel mogelijk bij de voorbereiding van deze vieringen.
Daar kunnen we mensen de kans te geven antwoorden te vinden op hun diepere vragen.

4. DIENSTBAARHEID

De materiŽle noden van mensen dicht bij ons en in het buitenland gaan ons ter harte.
We werken zo goed mogelijk mee aan de verschillende acties die vanuit de christelijke gemeenschap en vanuit de hele samenleving op touw gezet worden: Welzijnszorg, Broederlijk delen, 11.11.11, ...
In Antwerpen hebben we speciale aandacht voor het ďOnthaal Sint-AntoniusĒ, dat we steunen met onze actie ďDoor de mazen van het NetĒ.

5. DE KERK VAN DE STAD...

Linkeroever is een wijk van de stad Antwerpen.
We willen ons niet opsluiten aan onze kant van de Schelde. We willen mee bouwen aan de kerk in de stad. Daarom streven we naar een goede samenwerking met de Federatie Antwerpen Centrum en de werkgroep Stadspastoraal.
  Herman Augustyns tijdens de moederdagvieringHerman Augustyns in gesprek met parochianenHet parochieteam gaat grote vieringen mee voorAnnemie Van Passen tijdens de moederdagvieringVeerle Godefroit voorziet de dorstige mens van drankLeden van het parochieteam als Drie Koningen tijdens de nieuwjaarsreceptieHet parochieteam tijdens de paaswake rondom het altaar