Over historie en prehistorie...

Er waren eens drie...

Ooit waren er drie parochies op Linkeroever: Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schelde, Sint-Lucas, en Sint-Anna.
In deze parochies leefde al lang de traditie dat leken grote inspraak in het beleid van de parochie kregen. Zo groeiden er in de drie parochies drie verschillende structuren om die inspraak vorm te geven.

In de Sint-Annaparochie ging einde de jaren '80 de “parochieploeg” van start. Onder bezieling van Deo Rademakers werd deze ploeg een begrip in de parochie.
In Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schelde kwam pastoor Marcel Van Assche met zijn “parochieteam” regelmatig samen. In de Sint-Lucasparochie bracht pastoor Jules Brems zijn mensen samen in de “parochievergadering”.

... en toen was er nog één...

Pastoor Deo Rademakers werd einde jaren '90 naast pastoor van Sint-Anna-en-Joachim, ook pastoor van de parochie O.-L.-V.-ter-Schelde.
Het parochieteam en de parochieploeg kwamen toen per kwartaal en later maandelijks samen in het “Duo-PT”, om “grensoverschrijdende zaken te bespreken en om langzaamaan naar elkaar toe te groeien.
In 1996 werd dit “Duo-PT” door het bisdom Antwerpen erkend als parochieteam, met het statuut zoals dat beschreven wordt in de "Beleidsnota nr. 11", van 2 juni 1989.
Van dan af wordt het parochieteam om de vijf jaar geëvalueerd door een vertegenwoordiger van het bisdom.

Op 1 januari 2000 werd Deo tevens pastoor van de Sint-Lucasparochie. En ook in 2000 verloor Linkeroever de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schelde in een verwoestende brand.
Het centrum van de liturgie kwam hierdoor in de kerken van Sint-Lucas en Sint-Anna te liggen. Dit gaf mee een stimulans om de samenwerking tussen de parochies te verhogen.

Als orgelpunt van deze evolutie werd de parochievergadering van Sint Lucas opgenomen in het DUO-PT. Dat werd dan omgedoopt tot “TRI-PT”.
Op 4 april 2004 werd de fusie tussen de drie parochies tot een goed einde gebracht (link). Vanaf dat moment beschikt de eengemaakte parochie over één parochieteam, verantwoordelijk voor de drie wijken.
  Herman Augustyns tijdens een viering met de vormelingenNieuwe teamleden worden verwelkomdPCP Annemie Van Passen in gesprek met Veerle GodefroitRené Vekemans dankt de catechisten tijdens de vormselvieringSamen aan tafel met de nieuwe leden van het parochieteamRené Vekemans als bezieler van de openluchtviering