Wat zijn de taken van de kerkfabriek

De kerkfabriek heeft als taak de eredienst mogelijk te maken. Dit betekent dat zij instaat voor de verwarming, de verlichting en het onderhoud van het kerkgebouw, het orgel, de banken, de liturgische kleding, het vaatwerk, enz... De kerkfabriek zorgt ook voor de aankoop van hosties, miswijn, kaarsen en linnen en vaatwerk. De kerkfabriek heeft haar inkomsten uit de verkoop van kaarsen, een deel van de omhalingen, de misintenties, enz...

Daarnaast stelt de kerkfabriek de verschillende locaties ook ter beschikking voor vergaderingen, concerten en tentoonstellingen. (zie ook bij de rubriek meer informatie op deze website).

De Kerkraad, dit is de vergadering van de leden van de Kerkfabriek, vergadert ongeveer één keer per maand om dit alles in goede banen te leiden. Van elke vergadering worden uitgebreide notulen opgesteld die onderwerpen zijn aan het administratief toezicht van de Stad Antwerpen, het Bisdom, het Provinciebestuur en het Vlaams Gewest.
Deze notulen vallen onder de regeling van de openbaarheid van bestuur en kunnen door alle geïnteresseerden ingekeken worden op het parochiesecretariaat in de Gaston Burssenslaan 17 te  Antwerpen.

Kerkfabriek Sint-Anna-ten-DrieënDetail van een glasraam uit de Sint-Annakerk, Antwerpen LinkeroeverKerkfabriek Sint-Anna-ten-Drieën