Wie maakt deel uit van de kerkfabriek?

Onze kerkfabriek bestaat naast de pastoor, Herman Augustyns, uit vijf andere personen van de parochie, nl.:

Erik Balbaert, voorzitter kerkfabriek
Erik Balbaert, voorzitter kerkfabriek
Erik Balbaert, voorzitter kerkfabriek
Erik Balbaert, voorzitter kerkfabriek
Erik Balbaert, voorzitter kerkfabriek
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Gelukkig staan deze mensen er niet alleen voor in onze parochie!
Zo is er ook een team “kosters” dat, via een beurtrol, er voor zorgt dat de kerk tijdig open is en al het nodige klaarstaat voor iedere viering.

Verder is er ook “kerkploeg”, dit is een team vrijwilligers dat inspringt bij alle mogelijke praktische taken: van kleine herstellingen, over allerlei aankopen, bloemschikken, tot secretariaat enz,…
Hartelijk dank aan iedereen die zijn steentje bijdraagt!

Indien u ook wil bijspringen graag een mailtje naar de Erik Balbaert, de Voorzitter van de Kerkfabriek.