Wat is de kerkploeg dan?

Niet alleen de parochie werkt met talloze vrijwilligers, ook de kerkfabriek doet dit. Voor al de vrijwilligers die meewerken aan de eucharistievieringen sloot de kerkfabriek een verzekering af in het licht van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S., 29.08.2005).

Opdat we al deze vrijwilligers zouden kennen én hen zouden kunnen verzekeren, vragen we wel de organisatienota van de kerkfabriek te willen invullen, dateren en ondertekenen en één exemplaar ervan af te geven op het parochiesecretariaat Gaston Burssenslaan. Elke vrijwilliger dient een dubbel van dit exemplaar zelf te bewaren.

Detail uit een glasraam van de Sint-AnnakerkSint-Annakerk op Antwerpen Linkeroever