Wie maakt deel uit van de vzw Dekenaat Antwerpen regio Linkeroever ?

Gestreefd wordt naar een vertegenwoordiging van alle afdelingen/activiteiten in de algemene vergadering.
Als voorwaarde voor het lidmaatschap geldt dat men zich akkoord verklaart met het confessioneel rooms-katholiek karakter van de vereniging en met de in de statuten vermelde doelstellingen.
Iedereen die lid wenst te worden kan hiervoor een schriftelijk verzoek aan één van de bestuurders richten. De beslissing omtrent de aanvaarding ligt bij de Raad van bestuur.


Algemene vergadering:
 • Augustyns Herman
 • Godefroit Veerle
 • Jacobs Casimir
 • Kips Peter
 • Knaepkens Erik
 • Tamborijn Julia
 • Truyens Walter
 • Van Noten Jan
 • Van Passen Annemie
  Raad van bestuur
 • Truyens Walter, voorzitter
 • Knaepkens Erik, secretaris
 • Augustyns Herman, pastoor
 • Godefroit Veerle
 • Van Noten Jan, financieel beheer
 • Kips Peter