Volgende vergadering Verslagen van de parochieraad