Volgende parochieraad

De parochieraad komt 1 keer per trimester samen. Meestal is dat in de maand september, januari en april van het werkjaar.

Wie is hierop uitgenodigd?

  • Natuurlijk aan vereningingen, clubs, bewegingen die onze parochie rijk is.
  • Maar ook alle mensen die graag weten wat er omgaat in de parochie.

Je kan er komen luisteren, je geeft uw agenda door, je kan er deelnemen aan discussies, kortom dé plaats waar heel de parochie in alle openheid samenkomt, én waar de meestal de primeurs te rapen vallen.
Niet te missen!

Volgende vergadering:
Volgende vergadering wordt heel het verniewingsproject voorgesteld. Ondertussen werd een keuze gemaakt van het project dat zal worden uitgevoerd. Daar alle procedures nog niet volledig achter de rug zijn, mag er geen communicatie plaats vinden.
Daarom werd vorig parochieraad verplaatst naar een nog te bepalen datum in juni.

Overleg, samenwerken, uitwisselen van ideeënHier werd de website aan de parochie voorgesteldEn regelmatig wordt er iets gevierd met een drankje