Verslagen van de parochieraad

Momenteel zijn we druk op zoek naar de verslagen van afgelopen jaren. We vullen ze aan wanneer ze in orde zijn.

- Parochieraad van 25 april 2007
- Parochieraad van 26 april 2007
- Parochieraad van 15 oktober 2009

Parochieraad van 17 juni 2010 - 't Klokske
   - Uitnodiging - Vanwege het bureau
   - Voorbereiding - Tekst Peter Liekens, buurtregisseur
   - Verslag van de vergadering- Marc Tassier