De voorbereiding op de eerste communie

De parochievisie op Linkeroever houdt in dat onze gemeenschap zich openstelt voor iedereen, dat iedereen er zich welkom en thuis voelt.

Samen willen we op weg gaan naar “de ontdekking van de hemel”, de “hemel” waar het verhaal van Jezus in de praktijk gebracht wordt.

Het leeuwenaandeel van de voorbereiding van de eerste communicanten wordt in de scholen gegeven door de leerkrachten.
In de vier scholen wordt dezelfde handleiding gebruikt. Daarover meer onder het blokje “werkmap”.

Vanuit de parochie worden maandelijks Wegwijzervieringen georganiseerd waar vooral de families met kinderen, de eerste communicanten en de vormelingen van harte op worden uitgenodigd. Natuurlijk is iedereen heel welkom op deze vieringen. Vijf van deze vieringen vallen samen met de catechesemomenten als voorbereiding op de eerste communie. Deze gezinsvieringen vinden plaats in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk op zondag, om 11 uur.
We verwachten de eerste communicanten, die telkens via de scholen, ook nog eens worden uitgenodigd reeds om half tien (9.30 uur) voor hun catechesemoment.
Ze sluiten dan telkens aan in de Wegwijzerviering.

In onze parochievisie hebben we ons ook geëngageerd om meer “van” en “door” gezinnen met kinderen te werken dan alleen maar voor gezinnen. Als ouder kunnen wij u dan ook de gelegenheid aanbieden om aan deze catechesemomenten mee te werken, zo kan u als ouders samen op weg gaan naar de eerste communie van uw kind.
Warm aanbevolen.
Een boeiende ervaring en uniek om samen met uw kind op weg te gaan naar de eerste communie. Een aanrader!

Tijdens de eerste ouderavond kan u zich ook hiervoor inschrijven.
  Eerste communie Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever Eerste communie Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever