Belangrijke data voor de eerste communicanten van 13 mei 2017

Alle data in 1 overzicht

In dit document vindt u op slechts 1 pagina alle data ter voorbereiding op de eerste communie terug.
Klik erop, druk het document uit en hang het zichtbaar op aan uw ijskast.

Het doopsel van onze eerste communicanten

Om een kindje zijn eerste communie te kunnen laten doen, is het noodzakelijk dat het gedoopt is. Soms is dat door omstandigheden nog niet kunnen gebeuren.
Onze parochie biedt u de mogelijkheid uw kindje alsnog te laten dopen, zodat het in 2018 zijn eerste communie kan doen.

-  Voorbereiding kinderen - 3 zaterdagmiddagen, telkens van 10 tot 11 uur.

 • 11 november 2017
 • 18 november 2017
 • 25 november 2017
Waar: Lokaal nevendienst in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk (blauwe kerk)
      ingang aan de klokkentoren, Hanegraefstraat.

Gezamenlijk doopviering: Zondag 3 december 2017 om 11 uur
      in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk, Hanegraefstraat.
      Deze doopviering vindt plaats tijdens de zondagsviering.

Onze eerste communicanten worden ook nog eens speciaal uitgenodigd om naar deze wegwijzerviering van 4 december te komen.  Op dit moment zullen er nog enkele eerste communicanten gedoopt worden. 
Daarnaast zijn ze uiteraard elke zondag welkom in de eucharistievieringen en in het bijzonder elke eerste zondag van de maand in de wegwijzerviering, die met extra aandacht voor kinderen worden gemaakt.

Gezinsvieringen voorafgegaan door catechesemomenten

Via de scholen wordt u en uw eerste communicant uitgenodigd.
Er zijn vijf catechesemomenten als voorbereiding op eerste communie die we ook dit jaar willen opbouwen rond het thema 'maaltijd vieren', wat de eucharistie eigenlijk toch is.

-  De data zijn:

 • 1e voorbereiding: zondag 5 november 2017, 9.30 uur in 't Spieken - Startviering
 • 2e voorbereiding: zondag 3 december 2017, 9.30 uur in 't Spieken - Advent
 • 2e voorbereiding: zondag 7 januari 2018, 9.30 uur in 't Spieken - Driekoningen
 • 3e voorbereiding: zondg 4 februari 2018, 9.30 uur in 't Spieken - Lichtmis
 • 4e voorbereiding: zondag 11 maart 2018, 9.30 uur in zaal Sint-Anneke Centrum - Broodmaaltijd

Deze Wegwijzervieringen (gezinsvieringen) vinden plaats tijdens de viering van 11 uur in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk.
Alle kinderen worden reeds om 9.30 uur verwacht in 't Spieken, het gebouw vlak naar de kerk (Hanegraefstraat 5)

Zondag 11 maart 2018 vindt er, tussen 12 uur en 14 uur, na de voorbereiding en gezinsviering, de broodmaaltijd plaats in de zaal Kursaal van het Sint-Anneke Centrum (SAC). Hier worden alle ouders, broers en zusjes verwacht in het SAC, Hanegraefstraat 5.
Een moment dat u echt niet mag missen.

Ook dit jaar zal er intensief worden samen gewerkt met de vormselcatechese. Dit zal u tijdens het werkjaar duidelijk worden. De catechese van heel de parochie - doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk - vormt voortaan 1 groot geheel.

Eerste communieviering 2018

Alle kinderen van de 4 basisscholen (Sint-Anna Goethe, Willem van Haechtlaan, Dobbelsteen en @penstaartjes) vieren op zaterdag 28 april 2018 om 11 uur in 1 viering in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk hun eerste communie.

Alle kinderen zijn natuurlijk aanwezig op

 • dinsdag 24 april 2018 en
 • donderdag 26 april 2018

voor de generale repetitie tussen 16 uur en 17.30 uur in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk.

Ouderavonden voor de eerste communieviering 2018

Alle ouders van de eerste communicanten 2018 zijn aanwezig op volgende avonden:

 • Op donderdag 19 oktober 2017 in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk, Hanegraefstraat 1 om 19.30 uur.
 • De donderdag 19 april 2018, eveneens in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk, Hanegraefstraat 1 om 19.30 uur. Hierop komen in het tweede deel, vooral de praktische zaken van de eerste communie aan bod.

Deze avonden gaan steeds samen door met de ouders van het vormsel. Na een gezamenlijk eerste deel, wordt in het tweede deel verder ingegaan op de typische vragen rondom de eerste communie.

De contactpersonen voor de eerste communie
-  Inge Melis
   Gloriantlaan 51 Bus 19
   2050 Antwerpen

-  Marianne De Backer
   Hof ter Rijen 18
   2070 Zwijndrecht

-  Kristien Van Opstal
   contacteer Inge
   GSM: 0485 71 05 03


   contacteer Marianne
   GSM: 0499 41 61 92

Terugkeermoment
Bijzonder op ergens in juni 2017 worden om 11 uur alle eerste communicanten samen met de vormelingen verwacht op het terugkeermoment.
Samen vieren, samen danken en samen bidden. Natuurlijk komen heel wat liedjes uit de eerste communie en het vormsel terug.
Echt niet te missen.


Eerste communie in 2019

In 2019, over twee jaar dus, zal de eerste communie heel waarschijnlijk plaats hebben op zaterdag 11 mei 2019.

  Eerste communie Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever
Eerste communie Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen LinkeroeverEerste communie Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever
Eerste communie Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever
Eerste communie Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever