De 5 catechesemomenten in de parochie

Naast het werkboekje “ In de wolken” dat in de scholen gebruikt wordt, volgen we in de vijf catechesemomenten in de parochie een ander werkboekje “Maaltijd vieren”.
 1. In het eerste moment houden we met de kinderen een gesprek rond naamopgave: de kinderen krijgen de betekenis van een naam, en meer specifiek hun naam, te horen.
  Door hun naam luidop uit te spreken in de eerste catecheseviering vertellen ze aan de parochianen dat ZIJ hun eerste communie gaan doen.
  Ook aan God vragen ze dat Hij hun naam in de palm van zijn hand schrijft. Een thema gaat over Jezus die toch voor iedereen gekomen is.

 2. In de tweede bijeenkomst wordt er verteld over Jezus die zeer dikwijls met zijn vrienden aan tafel ging.
  Maar wie zijn die vrienden van Jezus? Juist de apostelen. En hoe werden ze de dikste vrienden van Jezus? Ook het verhaal van de wonderbare visvangst komt vandaag aan bod.
  Maar Jezus had nog veel meer vrienden, en die waren dikwijls niet zo graag gezien door de andere mensen. Zacheus, de kleine tollenaar was er zo een. En waarom werd dat dan ook zo’n speciale vriend van Jezus.

 3. In de derde bijeenkomst vertellen we het verhaal van “de droom van Andreas”, en kruipen zo in de huid van één van de apostelen die deelneemt aan het laatste maal dat Jezus met zijn beste vrienden heeft.
  Het fantastische verhaal van de wonderbare broodvermenigvuldiging komt vandaag aan bod. Zo leren de kinderen hoe belangrijk delen met elkaar is.

 4. In de vierde bijeenkomst ...

 5. In de laatste bijeenkomst wordt alles verteld over brood, van graan, de link met God als de Schepper van dit alles, wordt gelegd. Zout en gist.
  Jezus heeft eens gezegd, jullie zijn het zout der aarde, daar bedoelde hij ook ons mee. Wij zelf moeten smaak brengen aan ons geloof zoals zout smaak geeft aan het brood.
  Gist werkt in het deeg van binnenuit, zo ook met het geloof in Jezus, dat moet ook van binnenuit werken. We gaan zelf deeg kneden, en brood bakken,
  Daarna volgt de formidabele Broodmaaltijd; een groot feest houden met alle eerste communicanten, hun ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s, bomma’s en bompa’s en peter en meter. Reuze gezellig én een aanrader.
  Eerste communie Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever
Eerste communie Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever