Verloop van een uitvaart in onze kerk

Deze viering volgt het normale verloop van de katholieke eucharistieviering, met aangepaste teksten en symbolen. De voorganger is een priester. Als de familie een priester kent, kan zij hem vragen voor te gaan.

In het boekje dat onze parochie heeft ontwikkeld kan je lezen hoe zulke vieringen verlopen. U vindt daar verschillende teksten waaruit de priester, in samenspraak met de familie, kan kiezen.
De familie of de vrienden van de overledenen kunnen ook zelf teksten of muziek voorstellen. Dit gebeurt dan in overleg met de priester die tijdens de viering voorgaat.
Onder de rubriek “Praktisch” vindt u meer informatie over het zelf samenstellen van een viering.

Een eucharistieviering bestaat uit twee grote delen:
  • Eerst een woorddienst, waarin aangepaste teksten gelezen worden. De priester houdt ook een homilie, een korte toespraak over de betekenis van deze viering voor de overledene en voor de familie. In de voorbereiding met de familie kan hij hiervoor de nodige ideeën verzamelen.

  • Het tweede deel is het eucharistisch hooggebed. We herdenken hoe Jezus de avond voor zijn dood brood en wijn deelde met zijn vrienden, en we worden uitgenodigd om te communie te gaan.
Tijdens de uitvaartviering ontsteekt de voorganger een kaarsje met de naam van de overledene aan de paaskaars. Dit kaarsje wordt enkele weken later door iemand van de werkgroep rouwen bij de familie thuis gebracht, als de naaste gezinsleden op Linkeroever wonen.

Bij het einde van de viering nemen we samen afscheid van de overledene. De symbolen van water en wierook herinneren ons aan het nieuwe leven waarover het evangelie spreekt, en drukken onze eerbied uit voor de overledene.
  Een uitvaart, gebedsdiens of begrafenis op  Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever
Een uitvaart, gebedsdiens of begrafenis op  Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever