Samenwerking

Voor de realisatie van dit grote project werken kiezel, kerkfabriek (als eigenaar en bouwheer), vzw ANNA3 en het parochieteam nauw samen.

We betrokken daar ook de Vlaamse Bouwmeester bij omdat we samen met hem een architectuurwedstrijd organiseerden voor de herinrichting van onze Sint-Anna-ten-Drieënkerk.
Voor deze wedstrijd zijn er in de zomer van 2006 in totaal 67 gegadigden uit binnen- en buitenland opgedaagd.
Begin 2008 werd één laureaat aangduid.
Momenteel is het echter nog wachten op het akkoord van de Stad Antwerpen m.b.t. de noodzakelijke subsidies alvorens deze architect aan het werk kan gezet worden om samen met ons de definitieve plannen voor de herinrichting van de Sint-Anna-ten-Drieënkerk uit te tekenen.

De vzw ANNA3 werd opgericht voor de ontsluiting van de Sint-Anna-ten-Drieënkerk voor het grote publiek.
Deze vzw staat in voor de programmatie en praktische organisatie van culturele evenementen in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk.
Daarnaast zal via deze vzw worden nagedacht over de integratie van kunst bij de herinrichting en de gedeeltelijke herbestemming van de kerkruimtes tot een plaats voor langlopende tentoonstellingen van monumentale kunst, concerten en andere vormen van schoonheid die we willen delen met zoveel mogelijk mensen.
Voor meer informatie verwijzen we u door naar de afzonderlijke website van de vzw ANNA3