Activiteiten

De vzw ANNA3 mag niet-commerciële activiteiten mogen ontplooien die tot doel hebben:

 • de intrinsieke architecturale, monumentale, religieuze, sociale, culturele betekenis van de Sint-Anna-ten-Drieën-kerk te promoten
 • de hedendaagse geloofsbeleving in deze kerk te verrijken
 • de kloof tussen kerk en kunst te overbruggen door het leven te beleven als een speelruimte voor het beeld en als een plek waar we het experiment niet schuwen

Dit zal gebeuren door het organiseren van:

 • tentoonstellingen van kunst op bescheiden wijze en op monumentale wijze doch steeds met de ambitie om kwalitatief het beste te bieden en dit zonder beperking van vorm, inhoud en aard van deze tentoonstellingen (schilderkunst, beeldhouwwerken, (video)projectie, enz… (niet-limitatieve opsomming)) en zonder beperking tot de louter sacrale, religieuze en/of christelijke kunst
 • al dan niet historische tentoonstellingen rond mens, maatschappij en spiritualiteit
 • concerten van klassieke en hedendaagse muziek van orgel of koren of orkesten of een samenspel van dit alles
 • podiumkunsten  zoals dans, toneel, acteer- en bewegingskunst, mime, ballet, enz…(niet-limitatieve opsomming)
 • voordrachten en lezingen over alle mogelijke onderwerpen die aansluiten bij bovenstaande doelstellingen
 • publicaties in de ruime zin en ongeacht de drager (boeken, publicaties, cd’s, cd-rom’s, internet, enz… (niet-limitatieve opsomming)) over alle mogelijke onderwerpen die aansluiten bij bovenstaande doelstellingen
 • gespreksavonden over alle mogelijke onderwerpen die aansluiten bij bovenstaande doelstellingen
 • adviesverlening in het algemeen over alle mogelijke onderwerpen die aansluiten bij bovenstaande doelstellingen en in het bijzonder aan de kerkfabriek bij de herinrichting van de Sint-Anna-ten-Drieën-kerk en aan de parochiale werking. De vzw zal optreden als gesprekspartner van het geselecteerde ontwerpteam voor de culturele invalshoeken van dit project.

Deze activiteiten kunnen gebracht worden door professionele en door amateur-kunstenaars.

Het is de vzw toegelaten met alle mogelijke andere organisaties, verenigingen, overheden en instanties samen te werken met het oog op de realisatie van het maatschappelijk doel.

De vereniging engageert zich ertoe om gedurende minimaal 10 jaar in te staan voor de ontsluiting van de eigenlijke kerkruimte en de weekkapel, zijnde minstens drie vierde van de binnenruimte van het gebouw door middel van het organiseren van culturele en niet-commerciële activiteiten.

De vereniging maakt deze ruimten voor het publiek toegankelijk op een publieksvriendelijke en educatief verantwoorde wijze en dit gedurende tien jaar, minimaal vijftig dagen of driehonderd uur per jaar. De vereniging verzekert de toegankelijkheid voor het publiek op minimaal tien weekeinddagen per jaar en dit voor individuele bezoekers, met inbegrip van personen met een handicap, inzonderheid rolstoelgebruikers en blinden en slechtzienden.

De vereniging mag op bijkomstige wijze commerciële activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend wordt besteed aan de realisatie van het hoofddoel.

De commerciële activiteiten die de vereniging zal organiseren hebben tot doel de intrinsieke architecturale, monumentale, religieuze, sociale, culturele betekenis van de Sint-Anna-ten-Drieën-kerk te promoten en de hedendaagse geloofsbeleving te verrijken door de verkoop van gadgets, boeken, publicaties, cd’s, cd-rom’s, … (niet-limitatieve opsomming).

In 2009 organiseerde de vzw ANNA3 een felgesmaakte tentoonstelling met beeldend werk van Willem Vermandere.
In 2010 staat twee grote tentoonstellingen op het programma met in de lente de Duitse kunstenares Angela Glajcar en in de zomer de Antwerpse graficus Veerle Rooms.