Timing

Dit alles gaan we niet op korte termijn realiseren. Het zal een marathon worden…

Maar we weten ons goed omringd en we bereiden alles zo nauwgezet mogelijk voor.
We zijn ervan overtuigd dat we in ons opzet zullen slagen en mikken op het jaar 2010 om de architect aan het werk te kunnen zetten voor het uittekenen van de plannen.

Zodra de plannen concrete vorm krijgen zullen we ze u voorstellen via informatievergaderingen en op deze website!

De eigenlijke bouwwerken zullen pas starten na goedkeuring van de plannen en aanbesteding en betoelaging van de werken door de stad Antwerpen en het Vlaams Gewest.