Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

Anna wordt niet in de evangeliën vernoemd.
De verhalen over haar leven zijn ontleend aan apocriefe boeken (de bijbelboeken die niet als gezaghebbend worden erkend): het proto-evangelie van Jacobus (tweede eeuw), het evangelie van de Pseudo-Matteüs (vijfde eeuw) en het evangelie van de geboorte van Maria.

Zij zou achtereenvolgens drie mannen gehad hebben:

  • De eerste was Joachim, de vader van hun dochter Maria, moeder van Christus.
  • Na de dood van Joachim huwde ze met Cleophas die een broer van Josef zou zijn geweest. Uit dit huwelijk werd een dochter geboren die ook Maria werd genoemd. Deze Maria werd de moeder van Jacobus de Mindere en van een andere Josef.
  • Na de dood van Cleophas huwde Anna een derde maal met Salomas die haar een derde Maria schonk. Deze Maria werd de moeder van Jacobus de Meerdere en van Joannes de Evangelist. De zus van Anna was de grootmoeder van Joannes de Doper.
De naam Anna betekent 'de aangename' en haar feestdag vieren we op 26 juli.

Waarom Sint-Anna-ten-Drieën ?
Anna wordt vaak afgebeeld tezamen met Maria en het Christuskind.
Zo'n voorstelling noemt men een Annatrits of een Sint-Anna-ten-Drieën. De bloeitijd van de Annatrits valt rond 1500. Anna werd aanvankelijk staande weergegeven met de jeugdige Maria op de arm, die op haar beurt weer het Christuskind draagt.
Zo'n beeld bevindt zich ook in onze kerk. Later wordt ze gewoonlijk zittend weergegeven. Ze reikt een vrucht of druiventros naar het Jezuskind, die de naast haar staande Maria haar voorhoudt.

Anna is de patrones van de huismoeders, weduwen, dienstmeisjes en naaisters.
  Sint-Anna-ten-DrieŽnkerk -  Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever
Sint-Anna-ten-DrieŽnkerk -  Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever