Sint-Lucaskerk, Antwerpen Linkeroever

De evangelist Lucas is een van de grote Griekse schrijvers uit de eerste eeuw na Christus. Hij schetst in zijn evangelie op een rake manier situaties en gebeurtenissen uit het verhaal van Jezus van Nazareth.
Hij is patroon geworden van de schilders: niet meer dan normaal voor iemand die zo schilderachtig kan vertellen. Ook van de dokters is hij de patroon: in de brieven van Sint Paulus wordt hij vermeld als geneesheer.

Hij moet een diepzinnig man geweest zijn, met een diep aanvoelen van het mysterie dat achter het leven schuil gaat. Voordurend schrijft hij over “De Geest” die alles voortdrijft. Wars van oppervlakkigheid gaat hij naar de diepte van al wat bestaat.

Hij was enorm trouw in zijn vriendschap. Paulus was echt getroffen door deze trouwe vriend, die hem zelfs vanuit het oosten kwam opzoeken tot in de gevangenis.

In zijn teksten komt hij naar voor als een breeddenkend man, die breekt met engheid van denken en kortzichtigheid. Bovenal is hij een getuige voor Jezus van Nazareth. Hij werd zo geboeid door Hem, dat hij er een boek over schreef: “Het Evangelie volgens Lucas”.
Na de dood van Jezus was hij “een man van de kerk”; Hij vertelt de geschiedenis van de jonge kerk in zijn tweede boek: “De Handelingen van de Apostelen”. In zijn boeken besteedt hij ook aandacht aan de figuur van Maria: bijna alles wat we weten over haar, werd door hem verteld.

Lucas is een patroon waar een kerk terecht fier op kan zijn. Zijn feest wordt gevierd op 18 oktober.
  Sint-Lucaskerk -  Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever
Sint-Lucaskerk -  Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever