Het secretariaat van de parochie Sint-Anna-ten-Drieën

Het parochiesecretariaat is de open deur van de parochie, een onthaal voor al wie een vraag heeft.
Dat kan een vraag zijn naar een gesprek, een vraag om raad, een vraag naar aandacht. Zo goed mogelijk zullen de mensen van het secretariaat proberen om een antwoord te geven, of om de weg te wijzen naar iemand die beter kan helpen.

Ons parochiesecretariaat is ook de draaischijf die ervoor zorgt dat de berichten, papieren, praktische vragen, bij de juiste personen terecht komen.

Je kan er terecht voor afspraken en inlichtingen:
  • over doopsel, eerste communie, en vormsel van je kinderen
  • over een kerkelijk huwelijk
  • over misintenties
Bij een overlijden kan je zelf, of de begrafenisondernemer, op het parochiesecretariaat de eerste afspraken maken voor de kerkelijke begrafenis.

De dagelijkse administratie van de parochie wordt er bijgehouden: adressenbestand, kleine betalingen, kopieerwerk. Op het parochiesecretariaat gebeuren de inschrijvingen in de registers, van dopelingen en vormelingen, van huwelijken en overlijdens.

Kan je de pastoor of de contactpersoon niet bereiken, kan je aan het secretariaat een berichtje voor hem of haar bezorgen.

Abonneren op het parochieblad kan via het secretariaat.
En het secretariaat zorgt ook voor de eigen bladzijden van Snt-Anna-ten-Drieën in hetzelfde parochieblad.
  Sint-Lucaskerk -  Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

 Adres

    Gaston Burssenslaan 17 -kaart-
    2050 Antwerpen
    (tegenover de Sint-Anna-ten-Drieënkerk)

    Tel en fax: 03 219 32 29

 Openingsuren
    Alle werkdagen
       van 9.30 uur tot 11.30 uur.
    In juli en augustus: enkel op maandag-,
      woensdag- en vrijdagmorgen

 Of contacteer via e-mail.