Priester Herman Augustyns

Het Latijnse “pastor” betekent letterlijk: herder.

Dat is wat een pastoor doet: herder zijn voor de mensen die aan hem zijn toevertrouwd. Naar het schijnt loopt een goede herder niet voor zijn kudde uit, want dan ziet hij niet welke schapen achterblijven.
Noch loopt hij achter de schapen aan, want dan weten de schapen niet welke richting ze uit moeten.
Een goede herder loopt halverwege zijn kudde. Hij verandert zijn positie naargelang het nodig is, soms vooraan om de weg te wijzen in een moeilijk gebied, soms achteraan om er zeker van te zijn dat iedereen mee is.

Hoe dat concreet in de praktijk verloopt, hangt uiteraard af van het charisma van elke pastoor.
In ieder geval heeft hij enkele belangrijke taken.

Hij is de eindverantwoordelijke van de parochie.
Hij is dit echter samen met de plaatselijke contactpersoon, het parochieteam, de kerkfabriek, de parochiale vzw, ...

Hij heeft de taak van de verkondiging. Hij moet de Blijde Boodschap brengen.
In een parochie betekent dit vooral bezieling en inspiratie bieden aan de vele mensen die er wonen en werken. Zowel aan degenen die intensief met de parochie bezig zijn, als degene die de parochie (of misschien zelfs het christelijk geloof) nog niet kennen.

Hij heeft ook een liturgische taak.
Hij is de voorganger bij uitstek voor de sacramenten: eucharistie, doop, huwelijk, verzoening ... Maar ook deze taak doet hij samen met heel wat mensen: liturgische werkgroepen, preekploeg, catechisten, ...
  Het vormsel Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever
Het vormsel Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever