Onze plaatselijke contactpersoon

De plaatselijke contactpersoon in onze één gemaakte parochie Sint-Anna-ten-Drieën is de persoon die - in naam van en als lid van het parochieteam - het concrete contactpunt is van en in de parochie. Zij is het gezicht van de parochie: ‘iemand tot wie men zich kan wenden’.

Zij zal ervoor zorgen dat allerlei vragen vanuit mensen – of diensten -  goed beluisterd, doorverwezen, beantwoord of opgevolgd worden, of bij de juiste verantwoordelijken terechtkomen. 

Natuurlijk kunnen deze contacten ten allen tijde plaatshebben bij of met de pastoor. Maar de tijd dat de pastoor ‘bij al zijn parochianen op bezoek kon gaan’ is lang vervlogen.

Met concrete vragen i.v.m. het vastleggen van allerlei vieringen en administratieve zaken kunnen mensen terecht op het parochiesecretariaat.  We hebben al geleerd dat mensen ook daar ‘een luisterend oor’ verwachten. In de mate van het mogelijke proberen we daar aan te voldoen.

Op tal van andere momenten blijft de contactpersoon het aanspreekpunt voor mensen en voor groepen en verenigingen van binnen en buiten de parochie. 
Deze taak neemt de contactpersoon ter harte in nauw en gezond overleg met de pastoor en in goede samenwerking met het parochieteam.

Naast haar taak als ‘aanspreekpunt’ behartigt de contactpersoon mee de coördinatie van al wat in de parochie leeft en bouwt zij mee aan de toekomst van onze geloofsgemeenschap.
  Het vormsel Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever
Het vormsel Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever