De homilie of een preek

In een eucharistieviering volgt na de lezingen meestal een homilie of preek.
Eigenlijk is dat woordje "preek" een beetje verouderd.
Het zou erop kunnen wijzen dat de mensen, de kerkgangers worden terechtgewezen of met schuldgevoelens overladen. En dat is allerminst de bedoeling van de preekploeg.

Wat dan wel?
De lezingen uit de Bijbel zijn lang geleden geschreven.
Vaak wordt er een taal in gebruikt, waarmee wij niet meer zo vertrouwd zijn. Vooral bij de eerste lezing – uit het Oude Testament – kan dat een probleem zijn.

Een homilie wil die lezingen verduidelijken.
Soms geven we informatie, soms wat achtergrond, maar in ieder geval stof tot nadenken.

Met vooral deze vraag voor ogen: "Wat kunnen die Bijbelse teksten betekenen voor ons, mensen van deze eeuw? Wat kunnen wij er misschien nog altijd uit leren?"
  De homilie of een preek gebracht door de preekploeg in de Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever
De homilie of een preek gebracht door de preekploeg in de Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever