Het parochieteam

Het Parochieteam is een parochiale stuurgroep die de pastoor bijstaat in de uitoefening van de pastorale zorg voor de parochie.

Het steunt zijn werk op de visie en de missie van onze parochie, die je hieronder vindt.
Meer uitleg over missie en visie van de parochie vind je hier.

VISIE

We geloven dat we op Linkeroever de hemel kunnen ontdekken.


 
MISSIE

In onze kerkgemeenschap op Linkeroever
zijn alle mensen van goede wil
van harte welkom,
ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst of geloof,
en nodigen we iedereen uit om,
dag na dag,
bij vreugde en bij pijn,
en met een eigentijdse vorm en taal,
samen
het leven te vieren
omdat we geloven
dat we op die manier van het huis van God
een warme thuis kunnen maken
en een stukje dichter komen
bij de ontdekking van de hemel.

 
  Het parochieteam van de Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever
Het parochieteam van de Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever