Parochiale Werken

Parochiale Werken is een vereniging zonder winstoogmerk, die instaat voor het financieel en materieel beheer en het onderhoud van alle gebouwen en goederen die eigendom zijn van de parochie (jeugdlokalen, feestzalen enz.).

Zij zorgt ervoor dat deze gebouwen ter beschikking staan van de groeperingen, dit ter ondersteuning van het gemeenschapsleven in de parochie.

Waar de kerkfabriek een openbare instelling is die de materiële middelen beheert, nodig voor de uitoefening van de eredienst in de parochie, beheert een Vereniging voor Parochiale Werken (VPW) de materiële middelen die daarbuiten vallen:

  • inkomsten en uitgaven van onroerende goederen (huizen, parochiehuis, etc.),
  • uitgaven niet rechtstreeks verbonden aan de eredienst (catechese, verwarming parochiehuis, etc.)
  Parochiale Werken van Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever
Parochiale Werken van Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever