Het doopsel

Een kind krijgen verandert je hele leven.
Er gaan heel wat emoties door je heen, bij de geboorte, maar ook in de jaren daarna.
Je kind betekent heel veel voor jullie, voor jullie gezin, voor de familie, maar ook voor de wereld daarbuiten Ö

Jullie willen je kind laten dopen.

Dopen is een uitdrukking van dankbaarheid, geluk, hoop, geloof en liefde.
Je kind dopen is het welkom heten en opnemen in een grote kring van mensen, die een stukje God op aarde willen zijn: beschermend, liefhebbend, steunend. Je kind dopen is voor die mensen en voor God de belofte uitspreken er steeds voor je kind te zijn.

Je kind dopen is ervaren dat in eenvoudige gebaren een grote kracht en een rijke betekenis verscholen zit.
  Dopen op Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever
Dopen op Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever