Vormsel

Vier jaar na de eerste communie komt het Vormsel, vroeger ook wel de plechtige communie genoemd.

Het Vormsel is een sacrament, dat niet toevallig wordt toegediend op een belangrijk overgangsmoment in het leven van een kind. Wij opteren hier immers nog altijd voor de leeftijd van twaalf jaar, op de drempel van de middelbare school, de puberteit, het begin van de volwassenheid.

Vandaar dat wij in de voorbereiding de kinderen ook wijzen op hun eigen keuze en verantwoordelijkheid en dat wij ook heel sterk een beroep durven doen op medewerking van de ouders.

Het Vormsel wordt toegediend door een vormheer, aangeduid door de bisschop. Misschien is het wel de bisschop zelf, al kan die man natuurlijk niet in alle parochies tegelijkertijd zijn.


   De vormselviering heeft in 2018 plaats op zaterdag 19 mei 2018.   

  Het vormsel Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever
Het vormsel Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever