Ziekenzalving

Een sacrament is een tastbaar teken van Gods nabijheid en Gods werkzame kracht. We kunnen God niet zien, maar doorheen tekens kunnen we zijn nabijheid voelen als wij op Hem vertrouwen.

Zo is ook de Ziekenzalving een teken van Gods nabijheid op een moment dat we Hem het meest nodig hebben: als we ziek zijn of onze krachten achteruit voelen gaan.
In de Handelingen van de Apostelen lezen we reeds dat Zijn eerste leerlingen de handen oplegden bij de zieken.

Zeer onterecht is dit sacrament doorheen de geschiedenis geworden tot : “De Laatste Sacramenten”. Mensen waren bang dat ze zonder deze ziekenzalving niet in de hemel zouden komen. Men wachtte dan ook tot het allerlaatste (vaak wanneer een zieke zich daar niet meer van bewust was) om het sacrament te laten toedienen. Immers, als je daarna nog slechte gedachten zou hebben, moest je terug de laatste sacramenten hebben. Dit is een totaal voorbijgestreefde denkwijze!

Wij geloven dat God barmhartig is, tot het einde toe. Zelfs over de dood heen!
In het evangelie lezen we vaak hoe Jezus op bezoek gaat bij zieken en hen geneest. Hij is begaan met de lijdende mens.
Daar wil het sacrament van de ziekenzalving een tastbaar teken van zijn: van Zijn liefdevolle, zorgzame nabijheid. De zieken worden gezalfd met olie, teken van kracht en zachtheid tegelijk. En hen worden de handen opgelegd. Zo mogen de zieken door de handen van de priester Gods strelende handen ervaren.


Samen met Ziekenzorg organiseren we één keer per jaar een gemeenschappelijke ziekenzalving.
Het is een sfeervol moment, waarop we voelen dat we elkaar steunen en dragen.
We voelen ook dat God ons draagt doorheen moeilijke momenten en periodes.

Wenst u de ziekenzalving persoonlijk, dan kan u altijd contact opnemen met parochiepriester Herman Augustyns.

  Een uitvaart, gebedsdiens of begrafenis op  Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen LinkeroeverEen uitvaart, gebedsdiens of begrafenis op  Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever