Uitvaart

Als parochie willen we naast mensen staan in de uren van droefheid, wanneer een dierbare uit handen moet gegeven worden. Ieder beleeft dit afscheid op zijn manier, vanuit de eigen overtuiging.
In deze donkere momenten willen we laten voelen dat de christelijke gemeenschap van Linkeroever meevoelt met dit verdriet, en steun en troost wil aanbieden.

Die steun willen we op verschillende manieren laten voelen:

  • Als u een kerkelijke begrafenis wenst om afscheid te nemen van de overledene, kunnen wij een eucharistieviering of een gebedsviering verzorgen in een van onze parochiekerken. De begrafenisondernemer zal zorgen voor de nodige afspraken met de parochie.

  • De parochiepriester die de uitvaartdienst voorgaat zal met u contact opnemen en u thuis komen bezoeken. U kan hem zelf ook bereiken: Gaston Burssenslaan 17, 2050 Antwerpen, tel 03 219 32 29.

  • De parochie heeft voor de eucharistie en voor de gebedsdienst een boekje uitgewerkt. U kan zelf ook een inbreng hebben in de inhoud van de viering. De begrafenisondernemer kan uw wensen overbrengen, maar u kan ook hiervoor ook zelf afspreken met de persoon die voor de viering verantwoordelijk is.

  • Op het parochiesecretariaat staat een ruime verzameling teksten ter beschikking, die een hulp kunnen zijn om een mooie viering samen te stellen.

  • De maanden na de uitvaart kunnen erg zwaar zijn. De werkgroep rouwen wil hierbij een discrete hulp zijn.
Lees meer in de folder 'De uitvaartliturgie in het Bisdom Antwerpen' - Gelovig afscheid nemen.

  Een uitvaart, gebedsdiens of begrafenis op  Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever
Een uitvaart, gebedsdiens of begrafenis op  Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever