Gesubsidieerde
Vrije Basisschool
Sint-Anna Goethe

Goethestraat 1
2050 Antwerpen
tel  : 03/219 33 24
fax : 03/219 88 53

Email adres
Website school
OKRA - Open, Kristelijk, Respectvol, Actief
Basisschool Sint-Anna Goethe

Directie: Myriam De Mol & Sonia Melis-De Lamper

Wij zijn een katholieke basisschool (= kleuterschool en lagere school) voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Wat voor een school willen wij zijn ? – Onze schoolvisie

 • OPEN SCHOOL waar een brede diversiteit van kinderen en ouders welkom is, zowel vanuit de onmiddellijke buurt als vanuit de wijdere omgeving en waar openheid voor elke positieve inbreng bestaat.  De samenstelling van de plaatselijke gemeenschap weerspiegelt zich in de samenstelling van de schoolbevolking.  We stellen ons als school ook open naar die plaatselijke gemeenschap : de parochie, andere scholen van Linkeroever, …

 • FAMILIALE SCHOOL waar een gemoedelijke, warme sfeer heerst en waar aandacht wordt geschonken aan elk individu.  De kleinschaligheid van de school maakt dit positief klimaat mee mogelijk.

 • ZORGZAME SCHOOL met aandacht voor kinderen die uit de boot dreigen te vallen.  We hebben aandacht voor kinderen uit sociaal-economisch zwakke milieus, voor kinderen met leerproblemen en voor kinderen die relationeel en emotioneel kwetsbaar en weinig aanvaard zijn.  We trachten ook kinderen die sterk zijn op leergebied voldoende uitdaging te bieden.  Anderstaligheid van de kinderen is voor ons geen probleem zolang het de draagkracht van de klassen niet overschrijdt.
  De school wil haar verantwoordelijkheid opnemen naar alle kinderen : ze begeleiden en ondersteunen waar we dit kunnen, een doordachte doorverwijzing organiseren daar waar het moet.
  Dat betekent dat er veel tijd en aandacht gaat naar het uitbouwen van een degelijke zorgbrede werking : kind- en leerlingvolgsystemen, overleg, een degelijke doorstroming tussen de klassen en in het bijzonder tussen de kleuterschool en de lagere school, samenwerking met deskundigen (CLB, logopedist, …).
 • SCHOOL DIE KWALITATIEF GOED ONDERWIJS GEEFT. 
  Dat betekent dat de kinderen die de school verlaten alle kansen hebben gekregen om door te stromen naar de voor hen meest geschikte studierichting. 
  Dat betekent dat er in het onderwijspakket een goed evenwicht is tussen leren en leven.
  Dat betekent dat de school gedragen wordt door een hecht en professioneel team, dat open staat voor vernieuwing en wil blijven werken aan de eigen deskundigheid.
 • KATHOLIEKE SCHOOL waar gelovig-zijn vooral zichtbaar en tastbaar wordt in de manier waarop mensen met elkaar en met de samenleving omgaan.

Hier vindt u meer informatie en foto's over onze school?