Voor vrouwen en voor mannen

Sociaal
Zo is er het sociale verenigingsleven onder de vleugels van Beweging.net (het vroegere A.C.W.) Zij richten regelmatig infoavonden in omtrent actuele problemen. Tijdens de meimaand zorgen ze voor een sfeervolle bedevaart naar Gaverland. Steeds met veel belangstelling. Maar misschien heeft de gratis consumptie nadien daar iets mee te maken! Maar het is altijd zinvol om deel te nemen.

Dan is er ook het A.C.V. Niet met een speciale werking hier op L.O. Maar jaren geleden richtten zij het Sint-Maartensmaal in, dit ten voordele van de minderbegoeden. K.W.B.nam dit initiatief over. Zij beschikken over een kundige kookclub en dat is dan wel handig. K.W.B. voor de mannelijke inwoners. Zij koken niet alleen, ze zijn ook sportief. Joggen op zondagmorgen en zomerse fietstochten daar gaan ze voor!
K.W.B. is ook de enige vereniging die nog een bal inricht. Het jaarlijkse sportbal - waar sportief gedanst wordt - en het halfvastenbal waar dan weer gek gedanst wordt.
Er is ook het traditionele paasfeest, en de worstenbroodavond na Nieuwjaar, een gelegenheid om elkaar het beste toe te kunnen wensen. Ieder jaar weer zetten zij aan de Melis Stokelaan de kerststal klaar. Ze breken hem nadien ook zorgvuldig weer af. Tussen kerst en het nieuwe jaar wordt daar gezongen, en natuurlijk op de gezondheid gedronken. Het A.C.W. heeft dan wel een paar flessen veil!

De tegenhanger van K.W.B. is de K.A.V.Voor vrouwen dus. Men stelt hen wel eens in het verkeerde daglicht. Niet K3 maar K2, koffie en kletsen. Dat is wel een beetje zo. Waarom zou dan niet mogen? Nu er toch vastgesteld wordt dat we te ‘individueel’ leven. Dat er veel mensen eenzaam zijn. K.A.V. haalt de mensen weg van voor hun TV en PC. Om te kletsen. En sober koffie te drinken. Maar K.A.V. doet veel meer dan dat. Infoavonden over gezondheid. Demonstraties over koken. Cholesterol arm, als het moet. En voor de liefhebbers is er ook nog bloemschikken.
Al bijna 35 jaar gaat K.A.V. iedere derde donderdag van de maand op stap. Waren het vroeger stadswandelingen in Antwerpen en museabezoek, dan ontdekken we nu andere steden, andere musea. De belangstelling voor die ‘wandelingen’ is groot. Lenig zijn ze ook. Ze turnen iedere woensdagvoormiddag.

Dan is er nog de OKRA. Wie op rust is, voelt er zich thuis. Mannen én vrouwen. Twee afdelingen op Linkeroever. Sint-Anna en O.L.V.-ter-Schelde. Maar wie slim is wordt bijlid bij de andere afdeling. Kan je overal naar toe! Wat doet OKRA? Bijeenkomen om te kaarten is er natuurlijk bij. Er is ook een Creaclub en turnen op dinsdagvoormiddag. Gefeest wordt er ook! Bij elke gelegenheid die er zich voordoet. Dat is altijd gezellig, wat eten, wat drinken, wat praten en wat ontspanning. Wat wil je nog meer?
 
Nog meer dienstbetoon
De parochie heeft ook enkele groepen die zich bezighouden met Ziekenzorg. Waar mogelijk krijgen zieken geregeld een bezoekje en praktische hulp. De drie afdelingen van Ziekenzorg richten ook geregeld een feestje in, waar zieken kunnen aan deelnemen.

Maar we kijken ook rondom ons. De nood op Linkeroever is groot. JAMBO tracht daaraan wat te doen en gaat op zoek. Jan Wouters is hiervoor de bezielende kracht.

En dan is er nog de groep Wereldwijd. Zij bekommeren zich om mensen - op Linkeroever en ver daarbuiten - die in onze wereld veel minder kansen krijgen. Ze zijn actief bij de acties van Welzijnszorg en Broederlijk Delen, ze ondersteunen mee de actie 11-11-11 en de Damiaanactie.

Sedert 2005 is er ook terug een Wereldwinkel op Linkeroever en wel in de vroegere pastorie van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schelde, Gloriantlaan 2A. Je kan er (bijna dagelijks) terecht voor diverse producten die dagdagelijks kunnen worden gebruikt. De Wereldwinkel doet aan ‘eerlijke handel’, wat betekent dat de koper kwaliteit krijgt én de boeren en producenten in de derde wereld een eerlijke prijs!
  Het sociale leven met al zijn verenigingen van
De Sint-Annekesfeesten van de Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever