Ziekenzorg, 3 kernen, 1 gemeenschappelijke zorg.

Ziekenzorg Linkeroever omvat 3 sectoren :
  1. Sint-Lucas - “Europark” met de sociale appartementen.
  2. O.-L.-V. ter Schelde met het zicht op de kathedraal en links van het Europark.
  3. Sint- Anna met het zicht op de kathedraal en rechts van het Europark.
De volledige ploeg van Ziekenzorg op Sint-Anna-ten-Drieën
Activiteiten :

Naast het huisbezoek richt de ziekenzorgafdeling geregeld samenkomsten in waarbij ontspanning, informatie, creativiteit en uitstappen centraal staan.  Deze activiteiten zijn aangepast op maat van de mogelijkheden en beperkingen van gehandicapten.

Langdurig ziek, leven met een chronische aandoening… je kiest er niet voor, maar toch bepaalt het sterk de kwaliteit van je leven.  Het is niet eenvoudig.  Je voelt je vaak alleen en je zit met veel vragen.  Is er iemand die je wil begrijpen ?
In Ziekenzorg proberen we juist die mensen met een chronische ziekte, aandoening of handicap nabij te zijn.


   - Fotoboek: Nationale ziekendag op Antwerpen Linkeroever van 11 oktober 2009
   - Fotoboek: Ziekenzalving in het culturele Centrum op 4 april 2009

Als je chronisch ziek bent, verengt je leven na een tijd tot de vier muren van je huis of appartement.  Je voelt je vergeten.  Een chronische ziekte mag niet de oorzaak zijn dat mensen niet meer deelnemen aan het sociale leven in hun buurt.  Hier op Linkeroever organiseert een ziekenzorgafdeling o.a. huisbezoek.  Vrijwilligers brengen regelmatig een bezoek, dat inspeelt op de vraag en de verwachting van de bezochte zieke persoon.

Werking St. Lucas

  1. maandelijks vergadering (1ste maandag van de maand – 16u.) die doorgaat in de sacristie van de St. Lucaskerk.  Elke maand wordt een infoblaadje gemaakt dat door de kernleden aan hun zieken wordt bezorgd.
  2. Bij bepaalde gelegenheden (Pasen, Kerst/Nieuwjaar, verjaardag) ontvangt elke zieke een kleine attentie.
Werking O.-L.-V. ter Schelde
  1. Elk jaar wordt een Herfstfeest georganiseerd in het Cultureel Centrum. De leden van de drie kernen worden uitgenodigd. Dit jaar is het herfstfeest op 20 september 2007 met optreden van een koor.
  2. Maandelijks vergadert de kern op de laatste vrijdag van de maand om 10 uur.

Wilt u de contactpersonen kennen? Klik dan hier!

Vrijwilliger, jouw hulp is welkom

De kracht van Ziekenzorg CM Antwerpen ligt in de handen van talloze vrijwilligers die een beetje van hun tijd willen delen met mensen met een chronische ziekte.
Als vrijwilliger houd je aan deze contacten een goed gevoel over. Relaties groeien en dagen je uit om stil te staan bij je eigen leven. Daarnaast is er het plezier om in groep - samen met andere vrijwilligers - iets te doen.
Ziekenzorg biedt vrijwilligers een goede ondersteuning om onbezorgd deze opdracht op te nemen:
  • Een degelijke verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand.
  • Vorming op maat van jouw behoeften.
  • Informatie die nuttig kan zijn bij je contacten met chronisch zieke mensen.

Ook op Linkeroever is Ziekenzorg hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers om huisbezoek te doen bij chronische zieke mensen!
Voel je je aangesproken? Neem dan contact op met:
   Mevr. Marina De Graeve
   Gsm: 0474 90 97 87

Huisbezoek via de plaatselijks werking

Ondanks alle goede voorzieningen dreigen sommige langdurig zieke mensen, die thuis verblijven, te vereenzamen. Het contact met de buitenwereld herstellen of hen daarbij ondersteunen wordt dan een noodzaak.
Ziekenzorg CM doet dit door het organiseren van huisbezoek.
Maatwerk staat voorop! Enkel op uitdrukkelijke vraag van de zieke persoon wordt bezoek aangeboden.
Het voorafgaande kennismakingsgesprek peilt naar de behoeften en de verwachtingen over het bezoek aan huis.
Zo ontstaat een idee over de regelmaat van het bezoek en over de meest geschikte vrijwillige bezoeker.
Geslacht, leeftijd, gezamenlijke interesses en beschikbare tijd kunnen bepalende factoren zijn.
De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van bezoekwerk wordt in de kern toevertrouwd aan een of enkele vrijwilligers.
Het streefdoel is: een kwaliteitsvol bezoek, zowel voor de vrijwilliger als voor de chronisch zieke mens en zijn omgeving.

Plaatselijke werking

In Vlaanderen zijn 1.250 plaatselijke afdelingen actief, 'kernen' genaamd.
Deze kernen vormen zovele groepen van vrijwilligers, gezonde en zieke mensen, die plaatselijk de vereniging uitbouwen.
Regelmatig overleg met deze vrijwilligers in een kernvergadering is noodzakelijk. Binnen deze kernvergadering wordt er van gedachten gewisseld, worden activiteiten geëvalueerd, afspraken gemaakt, taken verdeeld... en wordt er ondersteuning aangeboden bij de taak die men opneemt.
Elke vrijwilliger heeft een evenwaardige inbreng binnen deze kernvergaderingen.
Al deze kernen worden ondersteund door professionele medewerkers., je kunt ze bereiken op het regionaal Ziekenzorgsecretariaat.

Ziekenzorg CM - Een sterke vereniging

Ziekenzorg CM is ontstaan en hoort thuis binnen de Christelijke Mutualiteit.
Vanaf hun ontstaan hebben de Christelijke Ziekenfondsen vooral voor chronisch zieke mensen vrijwilligerswerk georganiseerd.
Zo ontstond de dienst Ziekenzorg die in korte tijd uitgroeide tot een grote beweging.
Nu heeft Ziekenzorg CM het statuut van een 'v.z.w.' en wordt erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. De bijdrage van de CM zorgt echter voor het leeuwenaandeel van de inkomsten.
Toch zet Ziekenzorg CM zijn deuren open voor iedereen, ongeacht of men aangesloten is of niet.
  HandopleggingZiekenzalving
Ziekenzalving
Etentje ziekenzorg
Heel de ploeg van ziekenzorg
Een gezellig samenzijnHelpende handen
Communie voor de ziekenZalving  van de ziekenNationale ziekendag
Pater Damiaan heilig verklaard op de Nationale Ziekendag
Vele helpende handen
Gezellig samenzijnNiemand kwam iets tekort
Een broodje bij een koffie of theeSteeds heel wat volk