Feesten

Van feesten kennen ze wat op Linkeroever! Het gebeurt dat de zalen weken en weken na elkaar zijn verhuurd. Hard werk voor de vrijwilligers.
Het eerste weekend van oktober zijn er sinds meer dan 40 jaar Sint-Annekesfeesten. De hele parochie is dan in het getouw met een waaier aan activiteiten. Dit jaar zijn de feesten op vrijdag 30 september, zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2016. Niet te missen!

Daarnaast heeft zowat elke vereniging, club, genootschap, enz. een jaarlijks ledenfeest, een openingsreceptie of slotviering, of ze vinden wel een andere uitvlucht om te feesten. Soms blijft het bij een bescheiden broodjesmaaltijd, soms is het een sfeervolle kaastafel, een enkele keer worden een zaterdag lang kilo's en kilo's mosselen geserveerd.

En in de donkerste maanden slaan heel wat verenigingen en vrijwilligers de handen in elkaar om Winterfestival met veel geestdrift te organiseren en in het voorjaar presenteren deze verenigingen zich voor een groot publiek tijdens de manifestatie BLINK!, de Linkeroeverse cultuurmarkt.

In de Sint-Anna-ten-Drieënkerk kan je terecht voor het organiseren van concerten en tentoonstellingen. De programmatie daarvan wordt verzorgd door ANNA3 vzw.
U kan ANNA3 rechtstreeks contacteren en voor meer informatie kan u terecht op de afzonderlijke site van site van ANNA3.
  De Sint-Annekesfeesten van de Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever
De Sint-Annekesfeesten van de Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever