LO.com

Opdrachtverklaring
We willen, vanuit een christelijke inspiratie, een plek van verbondenheid creŽren waar iedereen zich kan en mag thuis voelen.
We werken actief mee aan alle initiatieven die bijdragen tot een warmere samenleving.

Slagzin
Samen sterk.

Beeldverklaring
Onze tent bestaat eigenlijk uit drie tenten Ö

Een tent om samen te vieren, plezier te maken, te genieten Ö
Kortom voor de goede dingen des levens.
Een tent om samen te wenen, te rouwen, in de put te zitten Ö
Kortom voor de pijnlijke en moeilijke dingen van het leven.
Een tent om samen met het 'Mysterie' te zijn Ö
Kortom om alleen te zijn, om na te denken, om te bezinnen, om Ö

Bijbelse verwijzing
Petrus was zo onder de indruk van het magische 'mysterie' moment op de Taborberg dat hij uitriep: 'Laat ons hier drie tenten bouwen'.

Accenten uit de visietekst van de parochie
In onze gemeenschap op Linkeroever zijn alle mensen van goede wil van harte welkom, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst of geloof, en nodigen we iedereen uit om, dag na dag, bij vreugde en bij pijn, en met een eigentijdse vorm en taal, samen het leven te vieren omdat we geloven dat we op die manier van het huis van God een warme thuis kunnen maken en een stukje dichter komen bij de ontdekking van de hemel.

Uit de visietekst van de bisschop
(hoofdstuk 9 : dialoog en samenwerking, vanaf p. 65).
Over de meerwaarde van een minderheid: daarover gaat het in het Evangelie.
Langs de weg van de dialoog willen wij bijdragen tot meer menswaardigheid om ons heen.

Belangrijke pijlers
  • Wie zich inzet mag rekenen op ondersteuning, begeleiding en voeding op maat.
  • We werken aan een efficiŽnte organisatie van de eigen gemeenschap en passen, indien nodig, de structuren aan.
  • We maken een duidelijke taakverdeling en streven naar een democratisch gemandateerd leiderschap dat met de door het beleid aangestelde verantwoordelijke(n) een team vormt.
  • We blijven ons verbonden voelen met de rest van onze pastorale eenheid.
  • Via contacten en medewerking aan initiatieven willen we de band behouden met het grotere geheel van linkeroever.
 

LO.com

De toekomst van Sint-Anna-ten-Drieën met de voorstelling van de 6 platformen