Wegwijzers

Opdrachtverklaring
We willen, vanuit onze christelijke inspiratie, mensen begeleiden, ondersteunen en stimuleren in hun zoektocht naar zingeving. Deze hedendaagse invulling van de waarden die Jezus ons voorleefde, krijgt vorm bij de belangrijke keerpunten van het leven, maar is daar niet toe beperkt.

Slagzin
Samen op weg.

Beeldverklaring
Een wegwijzer is niet dwingend.
De weg gaan is belangrijker dan het einddoel bereiken.
Een goede wegwijzer geeft verschillende doelen aan.

Bijbelse verwijzing
Onderweg ging Hij met hen mee (Lc 24).

Accenten uit de visietekst van de parochie
In onze gemeenschap op Linkeroever zijn alle mensen van goede wil van harte welkom, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst of geloof, en nodigen we iedereen uit om, dag na dag, bij vreugde en bij pijn, en met een eigentijdse vorm en taal, samen het leven te vieren omdat we geloven dat we op die manier van het huis van God een warme thuis kunnen maken en een stukje dichter komen bij de ontdekking van de hemel.

Uit de visietekst van de bisschop
(hoofdstuk 4 : liturgie en sacramenten, vanaf p. 25).
Het geloofsverhaal van christenen verloopt meestal niet rechtlijnig. Het gaat op en af, het maakt sterke en zwakke tijden door.
Geloven doen we niet alleen. We staan in een ketting.

Belangrijke pijlers
  • Wie zich inzet mag rekenen op ondersteuning, begeleiding en voeding op maat.
  • We blijven aandacht geven aan de duiding van de belangrijke momenten in het leven.
  • We trachten in dialoog te gaan met diegenen waarmee wij geen aansluiting meer vinden, zonder het oogmerk hen 'terug te winnen'.
  • We pleiten voor een gezamenlijke zoektocht.
  • We werken aan persoonsgebonden wegwijzers. Buddy's voor zij die zoeken naar zin, duiding, geloof, Ö in hun leven van alledag.
 

LO.com

De toekomst van Sint-Anna-ten-Drieën met de voorstelling van de 6 platformen