Vuurstenen

Opdrachtverklaring
We willen, vanuit onze christelijke inspiratie en gezond nieuwsgierig, mekaar ontmoeten in al onze kwetsbaarheden en zo komen tot een relatie met wederzijdse interesse en respect.

Slagzin
Samen vonken slaan.

Beeldverklaring
Vuurstenen hebben mekaar nodig om vuur te kunnen maken. De eerste vonken vragen geduld en doorzettingsvermogen.

Bijbelse verwijzing
Wat je voor de minsten hebt gedaan, heb je ook voor mij gedaan (Mt. 25,45).

Accenten uit de visietekst van de parochie
In onze gemeenschap op Linkeroever zijn alle mensen van goede wil van harte welkom, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst of geloof, en nodigen we iedereen uit om, dag na dag, bij vreugde en bij pijn, en met een eigentijdse vorm en taal, samen het leven te vieren omdat we geloven dat we op die manier van het huis van God een warme thuis kunnen maken en een stukje dichter komen bij de ontdekking van de hemel.

Uit de visietekst van de bisschop
(hoofdstuk 7 : diaconie en zorg, vanaf p. 51).
De ergste kansarmoede, uitsluiting of eenzaamheid zit trouwens niet in de zorgvoorzieningen. Ze zit verscholen in onze dorpen, steden agglomeraties, achter de muren van onze welvaartmaatschappij.
In hun sociaal engagement kunnen christelijke gemeenschappen best samenwerken met de overheid en het maatschappelijk middenveld.

Belangrijke pijlers
  • Wie zich inzet mag rekenen op ondersteuning, begeleiding en voeding op maat.
  • We blijven niet aan de kant.
  • We maken werk van ontmoetingsplekken waar mensen van diverse afkomst, met verschillende opvattingen en noden, mekaar kunnen bemoedigen, inspireren, Ö
  • We maken vuur om ons samen aan te warmen.
  • Voor ons is sociale rechtvaardigheid geen loos begrip.
 

LO.com